03. Omówienie danych, które mogą zostać wykorzystane w Księdze meldunkowej
Moduł "Księga meldunkowa" zawiera wiele pól, które można zaznaczyć, aby zostały włączone do wyników wyszukiwania. Kolejność ich pojawiania się na liście jest ściśle powiązana z kolejnością, w której zostaną przez Ciebie kliknięte. Poniżej znajdziesz omówienie każdego z nich.

Grupa ID: jeżeli rezerwacja jest rezerwacją grupową, pole to wypełni się numerem ID tej rezerwacju grupowej.

Rez. ID: jeżeli rezerwacja jest rezerwacją pojedynczą, pole wypełni się numerem ID tej rezerwacji pojedynczej.

Nazwisko: wyświetla imię i nazwisko klienta, na którego nazwisko założona jest dana rezerwacja.

E-mail: wyświetla email, wprowadzony do okna rezerwacji.

Czy są firmą?: jeżeli jednostka, na którą założona została rezerwacja, jest firmą (a nie osobą fizyczną), pole to będzie zaznaczone.

Data od: wyświetla datę rozpoczęcia rezerwacji.

Do: wyświetla datę zakończenia rezerwacji.

Miejsce ur.: wyświetla miejsce urodzenia klienta, na którego dokonana jest dana rezerwacja.

Data ur.: wyświetla datę urodzin klienta, na którego dokonana jest dana rezerwacja.

Nr. dowodu: wyświetla numer dowodu klienta, na którego dokonana jest dana rezerwacja.

NIP: wyświetla NIP firmy, na którą dokonana jest dana rezerwacja.

Dod. status klienta: wyświetla dodatkowy status klienta (np. Student, VIP, Turysta). Status można utworzyć w oknie edycji klienta --> zakładka "Dod. status" --> naciskamy przycisk "Edytuj status klienta".

Symbol pokoju: wyświetla symbol pokoju, na który dokonana jest dana rezerwacja.

ID pokoju: wyświetla numer ID pokoju, przydzielony mu w bazie danych programu KWHotel.

Adres: wyświetla adres klienta, na którego dokonana jest dana rezerwacja.

Kolor: wyświetla kolor statusu danej rezerwacji (na przykład "Klient nie przyjechał").

Dod. status rezerwacji: wyświetla dodatkowy status rezerwacji (np. Wycieczka, Expedia, Groupon). Status można utworzyć w oknie edycji dowolnej rezerwacji --> zakładka "Dodatkowy status rezerwacji" --> naciskamy przycisk "Edytuj statusy rezerwacji".

Uwagi do klienta: wyświetla uwagi wprowadzone w oknie edycji klienta.

Uwagi do rezerwacji: wyświetla uwagi wprowadzone w oknie rezerwacji.

Kraj: wyświetla narodowość klienta, na którego dokonana jest dana rezerwacja.

Telefon: wyświetla telefon klient, na którego dokonana jest dana rezerwacja.

Cena: wyświetla cenę całkowitą za daną rezerwację.

Zaliczka: wyświetla wartość wprowadzoną w polu "Zaliczka" w danej rezerwacji.

Pozostało: wyświetla wartość, która pozostała do zapłaty w danej rezerwacji.

UWAGA! Księga meldunkowa nie zawiera aktualnie pola "Wpłata". Jeżeli więc, przykładowo, Twoja rezerwacja jest na kwotę 100zł, w polu "Zaliczka" masz wprowadzą wartość 50zł, a w polu "Wpłata" 50zł, na raporcie otrzymasz następujące wartości:
Cena: 100zł
Zaliczka: 50zł
Pozostało: 0zł (Wpłata + zaliczka)

Stat. rezerwacji: wyświetla aktualny status rezerwacji (np. Klient nie przyjechał).

Osób: wyświetla liczbę osób przypisanych do danej rezerwacji.

Dziecko1, Dziecko2, Dziecko3: wyświetla liczbę osób z danej kategorii wiekowej. Kategorie te można ustawić w menu Narzędzia --> Konfiguracja --> Pozostałe.

Dok. nr.: wyświetla wszystkie dokumenty księgowe, przypisane do danej rezerwacji (np. fakturę i paragon).

Dok. brutto: wyświetla wartość brutto dokumentów księgowych, przypisanych do danej rezerwacji.

Data wyst.: wyświetla datę wystawienia z pierwszego dokumentu księgowego w danej rezerwacji.

Data sprzed.: wyświetla datę sprzedaży z pierwszego dokumentu księgowego w danej rezerwacji.

L. dni: wyświetla liczbę dni, na którą dokonana jest dana rezerwacja.

Segment: wyświetla segment, który został przypisany do danej rezerwacji.

Kanał: wyświetla kanał, który został przypisany do danej rezerwacji.
77 z 173 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software