Raport form płatności

FORMY PŁATNOŚCI - wykaz dokumentów pogrupowanych według ich rodzaju wraz z informacją o wybranej formie płatności.
Raport pozwala na szybkie sprawdzenie kwoty i formy płatności, na jaką zostały wystawione dokumenty.
Możesz także zweryfikować, czy dokument został wystawiony z poziomu innego (np. faktura do paragonu).

Raport pobiera dane z modułu Dokumentów księgowych. Podzielony jest na sekcje odpowiadające każdemu z rodzajów dokumentów.
Każda sekcja zawiera podsumowanie wartości oraz informację o formie płatności.
Pod tytułem, po lewej stronie, podana jest data, dla której generujesz raport.
Pokazywanie wybranej formy płatności:

Raport pozwala na wybranie formy płatności w zakładce „Ustawienia”. Następnie możesz zmienić  szablon na: “byselectedpayment” (wybrana forma płatności) → po kliknięciu przycisku „Generuj”, raport pokaże tylko wybraną formę płatności.

W raporcie możesz wybrać konkretnego użytkownika i godzinę, dzięki czemu raport jest jeszcze dokładniejszy. 

Pozwala to porównać listę paragonów w programie KWHotel z raportem fiskalnym.

Tabelka zawiera  następujące informacje:

  1. Nr - numer porządkowy dokumentów (wyświetlany w kolejności alfabetycznej)
  2. Data - data wystawienia dokumentu
  3. Dokument -  nazwa i numer wystawionego dokumentu
  4. Płatnik -  dane osoby / firmy, na którą został wystawiony dokument
  5. Forma płatności: gotówka / karta / przelew / inne - wyszczególnienie dostępnych form płatności z informacją, na którą z nich i w jakiej kwocie został wystawiony dokument
  6. Łącznie - łączna kwota, na jaką został wystawiony dokument (podsumowanie różnych form płatności)
  7. P - informacja czy do danego dokumentu został wystawiony paragon
  8. Podsumowanie - tabelka zawierająca podsumowanie wartości odpowiadających danej formie płatności

34 z 64 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software