03. JPK_FA v.3.0
Aktualizacja 0.47.157 dla programu KWHotel przyniosła ważną zmianę w oknie faktur końcowych.
Każda faktura końcowa wystawiona po zainstalowaniu aktualizacji ma automatycznie przypisywany
numer korespondującej faktury zaliczkowej, do której została wystawiona.

W związku z tym, że faktury końcowe wystawione przed aktualizacją nie uwzględniają tej informacji,
zalecamy generowanie pliku JPK FA 3.0 jedynie dla dokumentów wystawionych po aktualizacji.


***** Metoda płatności udzielonej *****

W ramach JPK FA 3.0 sprzedający posiada 2 konta:
- standardowe
- konto VAT

W przypadku transakcji powyżej 15 000 zł kwota trafia na konto standardowe,
natomiast podatek trafia na konto VAT.
Transakcje poniżej 15 000 zł nie mają takich obostrzeń.

Aby uruchomić płatność udzieloną w programie KWHotel,
przejdź do menu Narzędzia > Konfiguracja > Faktury (strona 2)
i zaznacz opcję "Dodaj pola JPK do faktur".Wówczas w oknie edycji faktury pojawi się nowa zakładka - "JPK".
Tutaj można wybrać odpowiednią stawkę.

UWAGA! Opcja płatności dzielonej może być przez cały czas aktywna w programie KWHotel.
Jeżeli płatność dzielona nie obowiązuje w przypadku konkretnej faktury, wystarczy
nie zaznaczać żadnej opcji w zakładce "JPK".***** Rodzaje stawek płatności dzielonej *****

P18A: ma zastosowanie w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, 
o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców obejmujących dokonaną na rzecz podatnika
 dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.

Fraza „mechanizm podzielonej płatności” >>> należy podać wartość "true",
w przeciwnym przypadku – wartość "false".

P22: ma zastosowanie w przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu (wówczas podajemy wartość "true"),
w przeciwnym przypadku – wartość "false".

P_106_E_3: jeżeli pole P_106E_3 ma wartość "true", należy podać wyrazy: "procedura marży – towary używane"
lub "procedura marży – dzieła sztuki" lub "procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki".
40 z 75 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software