09.2. Pozostałe (strona 2)


Domyślna ścieżka dostępu do katalogu ze zdjęciami (1)
pozwala wskazać lokalizację na komputerze, w której zapisywane będą zdjęcia klientów (okno edycji klienta > zakładka "Inne").

Domyślna sieciowa ścieżka dostępu do folderu ze zdjęciami (2) -
pozwala wskazać lokalizację sieciową, w której będą zapisywane zdjęcia klientów (okno edycji klienta > zakładka "Inne").

Przenieś kwotę zaliczki jako drugą płatność na dokumentach księgowych.
Opcja wykorzystywana przy pobieraniu kaucji i prowizji przez biura podróży (3)
-
opis działania tej funkcji zostanie dodany w późniejszym czasie.

Blokada dla młodszego recepcjonisty, uniemożliwiająca edytowanie i podgląd faktur (4) -
funkcja nie jest już wykorzystywana w programie. Zmiana uprawnień może zostać dokonana w module "Użytkownicy" (kliknij tutaj, aby przejść do instrukcji).

Zaznaczone i zakończone rezerwacje będą trwale usuwane po upływie [dni] (5) -
Opcja ta umożliwia korzystanie z przycisku "Trwale usuń rezerwację, po jej zakończeniu i rozliczeniu", zlokalizowanego w oknie rezerwacji > zakładka "Pozostałe".

Automatycznie usuń rezerwację dla osoby prywatnej po wystawieniu rachunku (6) -
zaznaczenie tej opcji spowoduje, iż podczas zapisywania rachunku dla osoby prywatnej, system wyświetli komunikat "Wybierz 'Tak', aby nie zapisywać dokumentu i usunąć rezerwację".
Zaakceptowanie komunikatu sprawi, iż rezerwacja zostanie trwale usunięta z grafiku. Rachunek może zostać jedynie wydrukowany, po czym również zniknie z bazy danych.

Pozwalaj edytować rezerwacje grupowe w starym systemie (7) -
funkcja nie jest już wykorzystywana w programie.

Opis daty dokonania lub zakończenia usługi na dokumentach księgowych (8) -
opcja dotyczy pozycji "Data dostawy / wykonania usługi", znajdującej się w prawym górnym rogu okna tworzenia dokumentu księgowego.
Tutaj możemy zmodyfikować nazwę tej pozycji, a także wybrać, według jakiego kryterium dobierana będzie data jej wykonania.

Załącz biblioteki ReportViewer podczas uruchamiania programu (9) -
włączenie tej opcji może okazać się przydatne, jeżeli napotykamy błąd podczas generowania dokumentów w formacie .rdlc.
Jeśli jednak problem nadal będzie występować, najprawdopodobniej wymagane jest zainstalowanie bibliotek ReportViewer 2005 i 2008.
Instrukcję jak tego dokonać, znajdziesz tutaj.

Odblokuj cztery miejsca po przecinku na fakturach (10) -
zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlenie dodatkowych dwóch miejsc po przecinku na fakturach.

ID firmy odpowiedzialnej za wystawianie faktur związanych z posiłkami (11) -
opis działania tej funkcji zostanie dodany w późniejszym czasie.33 z 76 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software