INFO 06. Synchronizacja pomiędzy KWHotel Booking Engine a Booking.com
Pytanie:
Jak działa wymiana dostępności w przypadku jednoczesnego korzystania z KWHotel Booking Engine oraz bezpośredniej synchronizacji z Booking.com?

Odpowiedź:
Począwszy od wersji 0.47, w przypadku takiego połączenia nie jest wymagana ciągła praca programu KWHotel Pro na jednym ze stanowisk.
KWHotel Booking Engine samodzielnie przesyła blokadę dostępności do portalu Booking.com.
Po uruchomieniu wersji desktopowej, rezerwacje synchronizują się z programem.
72 z 140 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software