INFO 01. Omówienie działania kolejki synchronizacyjnej (KWHotel API)
Kolejka w programie KWHotel przeznaczona jest do wyświetlania i przetwarzania zapytań do synchronizacji z portalami (np. Booking.com) oraz channel managerami (np. YieldPlanet, ProfitRoom).

Opcja ta znajduje się w dolnej belce systemu i nazwana jest "KWHotel API".



Poprzez przetwarzanie zapytań w kolejce rozumiemy wysyłanie lub pobieranie informacji od partnerów. Każde zapytanie reprezentowane jest jako osobny wpis w kolejce.
Jeżeli synchronizujesz się z większą liczbą partnerów (wtyczek), liczba zapytań może być większa.



***** KWHotel API - opis okna *****

Okno KWHotel API podzielone jest na kolumny. Zawierają one następujące informacje:

1. Data utworzenia - informuje o tym, kiedy zapytanie zostało utworzone
2. Channel manager - informuje o tym, którego channel managera dotyczy dane zapytanie
3. Typ zapytania - określa, z jakiego rodzaju zapytaniem mamy do czynienia. Wyróżnia się następujące typy zapytań:

Get bookings - pobiera rezerwacje
Check and correct - sprawdza różnice dostępności
Availability - przesyła dostępność
Send rates - przesyła ceny
Availability corrector - przesyła korektę po wykryciu przez program różnic w dostępności (po użyciu klawisza "Wyślij ponownie prawidłową dostępność" w raporcie różnic)

4. Wiadomość - wyświetla status danego zapytania (np. pending - zapytanie jest obecnie przetwarzane).


Jeżeli zapytania są przetwarzane poprawnie, okno powinno zostać wyczyszczone automatycznie. 
Użytkownik może sprawdzić poprawne działanie kolejki, korzystając z przycisku "Pobierz rezerwacje" (5)
System wyśle wówczas zapytanie do partnera i jeżeli nie napotka problemu, zapytanie zostanie samodzielnie usunięte z kolejki.

Jeżeli jakiekolwiek zapytanie przez dłuższy czas nie znika z kolejki, można je zaznaczyć i nacisnąć klawisz "Wykonaj zapytanie" (6), co spowoduje szybsze jego wysłanie.

W przypadku gdy zapytania nie znikają z kolejki, zaznacz je i użyj klawisza "Usuń zapytanie" (7).
Kiedy usuniesz wszystkie zapytania, spróbuj ponownie pobrać rezerwacje.
Jest to szczególnie przydatne, jeśli występowały przejściowe problemy w synchronizacji i nie zniknęły one samodzielnie po naprawieniu sytuacji po stronie partnera.



Okno KWHotel API posiada również dodatkowe, niezwykle przydatne opcje. Aby je zobaczyć, naciśnij ikonę zielonego zegara.



W zakładce tej znajdują się następujące klawisze:

A) Get - przycisk ten działa w taki sam sposób jak klawisz "Pobierz rezerwacje".

B) Check - przycisk ten wywołuje narzędzie, które wykrywa różnice w dostępności pomiędzy KWHotel a partnerami.
Jeżeli po użyciu tego przycisku zapytanie zniknie, a na ekranie nie pojawi się raport różnic, Twoja synchronizacja działa w pełni poprawnie.
Zapytanie "Check" wysyłane jest automatycznie co 12 godzin, aby na bieżąco monitorować dostępność i rezerwacje w Twoim obiekcie.



W przypadku pojawienia się raportu różnic, należy skorzystać z przycisku "Wyślij ponownie prawidłową dostępność".
Jeżeli raport różnic pojawia się notorycznie, wymagane jest sprawdzenie poprawności synchronizacji.
Szczegółowe informacje, jak tego dokonać, znajdziesz bezpośrednio w raporcie różnic.





3 z 5 uznało to za pomocne.   




Powered by LiveZilla Helpdesk