INFO 01. Omówienie działania kolejki synchronizacyjnej (KWHotel API)
Kolejka w programie KWHotel przeznaczona jest do wyświetlania i przetwarzania zapytań do synchronizacji z portalami (np. Booking.com) oraz channel managerami (np. YieldPlanet, ProfitRoom).

Opcja ta znajduje się w dolnej belce systemu i nazwana jest "KWHotel API".Poprzez przetwarzanie zapytań w kolejce rozumiemy wysyłanie lub pobieranie informacji od partnerów. Każde zapytanie reprezentowane jest jako osobny wpis w kolejce.
Jeżeli synchronizujesz się z większą liczbą partnerów (wtyczek), liczba zapytań może być większa.***** KWHotel API - opis okna *****

Okno KWHotel API podzielone jest na kolumny. Zawierają one następujące informacje:

1. Data utworzenia - informuje o tym, kiedy zapytanie zostało utworzone
2. Channel manager - informuje o tym, którego channel managera dotyczy dane zapytanie
3. Typ zapytania - określa, z jakiego rodzaju zapytaniem mamy do czynienia. Wyróżnia się następujące typy zapytań:

Get bookings - pobiera rezerwacje
Check and correct - sprawdza różnice dostępności
Availability - przesyła dostępność
Send rates - przesyła ceny
Availability corrector - przesyła korektę po wykryciu przez program różnic w dostępności (po użyciu klawisza "Wyślij ponownie prawidłową dostępność" w raporcie różnic)

4. Wiadomość - wyświetla status danego zapytania (np. pending - zapytanie jest obecnie przetwarzane).


Jeżeli zapytania są przetwarzane poprawnie, okno powinno zostać wyczyszczone automatycznie. 
Użytkownik może sprawdzić poprawne działanie kolejki, korzystając z przycisku "Pobierz rezerwacje" (5)
System wyśle wówczas zapytanie do partnera i jeżeli nie napotka problemu, zapytanie zostanie samodzielnie usunięte z kolejki.

Jeżeli jakiekolwiek zapytanie przez dłuższy czas nie znika z kolejki, można je zaznaczyć i nacisnąć klawisz "Wykonaj zapytanie" (6), co spowoduje szybsze jego wysłanie.

W przypadku gdy zapytania nie znikają z kolejki, zaznacz je i użyj klawisza "Usuń zapytanie" (7).
Kiedy usuniesz wszystkie zapytania, spróbuj ponownie pobrać rezerwacje.
Jest to szczególnie przydatne, jeśli występowały przejściowe problemy w synchronizacji i nie zniknęły one samodzielnie po naprawieniu sytuacji po stronie partnera.Okno KWHotel API posiada również dodatkowe, niezwykle przydatne opcje. Aby je zobaczyć, naciśnij ikonę zielonego zegara.W zakładce tej znajdują się następujące klawisze:

A) Get - przycisk ten działa w taki sam sposób jak klawisz "Pobierz rezerwacje".

B) Check - przycisk ten wywołuje narzędzie, które wykrywa różnice w dostępności pomiędzy KWHotel a partnerami.
Jeżeli po użyciu tego przycisku zapytanie zniknie, a na ekranie nie pojawi się raport różnic, Twoja synchronizacja działa w pełni poprawnie.
Zapytanie "Check" wysyłane jest automatycznie co 12 godzin, aby na bieżąco monitorować dostępność i rezerwacje w Twoim obiekcie.W przypadku pojawienia się raportu różnic, należy skorzystać z przycisku "Wyślij ponownie prawidłową dostępność".
Jeżeli raport różnic pojawia się notorycznie, wymagane jest sprawdzenie poprawności synchronizacji.
Szczegółowe informacje, jak tego dokonać, znajdziesz bezpośrednio w raporcie różnic.

61 de 129 personnes ont trouvé cela utile.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software