INFO 2. Naprawa problemu połączenia drukarki fiskalnej w sieci komputerowej
Niniejszą instrukcję należy zastosować w przypadku, gdy podczas synchronizacji drukarki fiskalnej w środowisku sieciowym, pojawi się błąd połączenia.

Porada 1: Sprawdź, czy drukarka fiskalna działa poprawnie na głównym komputerze (tym, do którego jest podłączona fizycznie drukarka fiskalna). Aby to uczynić, przejdź do menu Narzędzia --> Konfiguracja drukarki fiskalnej --> Połączenie --> Naciśnij przycisk "Sprawdź połączenie". Komunikat powinien informować o tym, iż drukarka pracuje w trybie fiskalnym. Jeżeli tak nie jest, spróbuj zresetować drukarkę fiskalną oraz podłącz ją jeszcze raz do komputera.

Porada 2: Upewnij się, że komputer główny (ten, do którego jest podłączona fizycznie drukarka fiskalna) ma ustawione uruchamianie programu KWHotel w trybie Administratora. Informacja, w jaki sposób tego dokonać, dostępna jest na początku instrukcji synchronizacji drukarki fiskalnej w środowisku sieciowym.

Porada 3. Jeżeli porada 2. nie przyniosła skutku, należy odblokować połączenia przychodzące / wychodzące na każdym ze stanowisk pobocznych (tych, gdzie drukarka nie jest fizycznie podłączona, a jedynie będzie łączyć się poprzez sieć). Poniżej znajdziesz instrukcję, jak tego dokonać.

Krok 1. Naciśnij na menu START systemu Windows. Domyślnie znajduje się on w lewym dolnym drogu ekranu.
Krok 2. Natychmiast po pojawieniu się menu START wpisz "Zapora". Wybierz ikonę "Zapora Windows Defender z zabezpieczeniami zaawansowanymi". Naciśnij na nią lewym przyciskiem myszy, aby ją uruchomić.Krok 3. Przejdź do zakładki "Reguły przychodzące".
Krok 4. Naciśnij przycisk "Nowa reguła".Krok 5. W nowo otwartym oknie wybierz "Port". Potwierdź swój wybór przyciskiem "Dalej".Krok 6. Zaznacz opcję "Określone porty lokalne" i wprowadź wartość 2222. Potwierdź swój wybór przyciskiem "Dalej".Krok 7. Wybierz opcję "Zezwalaj na połączenie" i potwierdź swój wybór przyciskiem "Dalej".Krok 8. Upewnij się, że pola "Domena", "Prywatny" i "Publiczny" są zaznaczone i naciśnij przycisk "Dalej".Krok 9. W polu "Nazwa" wprowadź wartość KWDrukarka i naciśnij przycisk "Zakończ".Krok 10. Przejdź do zakładki "Reguły wychodzące".
Krok 11. Naciśnij przycisk "Nowa reguła".Teraz powtórz kroki od 5 do 9, które stosowałeś w przypadku reguł połączeń przychodzących.


KLIKNIJ TUTAJ, ABY POWRÓCIĆ DO KONFIGURACJI DRUKARKI FISKALNEJ W ŚRODOWISKU SIECIOWYM
68 z 133 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software