01. Przedłużenie okresów dostępności (Booking.com i EHoliday)
Poniższa instrukcja zawiera procedurę działania dla następujących partnerów:
- Booking.com
- EHoliday

Jeżeli korzystasz z channel managera YieldPlanet, ProfitRoom, Hotres lub Hotelsystems, właściwą instrukcję znajdziesz tutaj.

Krok 1. Przejdź do modułu "Plany cenowe".
Krok 2. Zaznacz plan cenowy, dla którego chcesz wydłużyć synchronizowany okres dostępności.
Krok 3. Dwukrotnie kliknij na nazwie planu cenowego lub naciśnij przycisk "Edytuj".


Krok 4. Zaznacz na liście główny okres dostępności, który chcesz wydłużyć.
Krok 5. Kliknij dwukrotnie na zaznaczonym okresie lub naciśnij przycisk "Edytuj okres".
Krok 6. W polu "Do" wydłuż okres synchronizacji.
Krok 7. Po wprowadzeniu zmiany, kliknij "Zapisz".


Krok 8. Kliknij przycisk "Ceny".


Krok 9. W nowo otwartym oknie przełącz widok na rok kolejny rok (np. 2019).
Krok 10. Wprowadź ceny na nowy rok, dla każdej synchronizowanej grupy pokoi. Instrukcję zarządzania okresami cenowymi znajdziesz tutaj.

UWAGA! Istnieje także możliwość skopiowania okresów cenowych z poprzedniego roku.
W tym celu skorzystaj z przycisku "Skopiuj okresy cenowe na następny rok", widocznego u góry aktualnego okna.
W nowo otwartym oknie wystarczy wybrać rok "źródłowy" (ten, z którego zostaną pobrane ceny" oraz wskazać rok "docelowy" (ten, na który zostaną skopiowane ceny). Po zatwierdzeniu wyboru, ceny zostaną wprowadzone.
Teraz możesz zmodyfikować ceny lub przejść do kroku 11.


Krok 11. Po zakończonym tworzeniu cen, naciśnij przycisk "Zapisz".


Krok 12. Kliknij przycisk "Synchronizuj ustawienia".


Krok 13. Na liście synchronizowanych partnerów zaznacz powiązanie, dla którego chcesz przesłać zaktualizowaną dostępność i ceny.

UWAGA! W przypadku Booking.com, wysyłka dostępności powinna odbywać się tylko na jeden plan cenowy, który zarządza dostępnością także w pozostałych planach (np. Standard Rate). Na pozostałe plany cenowe należy przesłać jedynie ceny.
Zasada ta odnosi się do jednej wtyczki synchronizacyjnej (jednego portalu).
Jeżeli więc przykładowo posiadasz każdy apartament na innym koncie Booking.com, dla każdego z tych kont będziesz synchronizować ceny i dostępność dla jednego planu cenowego, zaś dla pozostałych tylko ceny.

Krok 14. Naciśnij przycisk "Synchr." i zaczekaj na zakończenie procesu wysyłki danych.


Gratulacje! Właśnie przesłałeś dostępność na kolejne okresy!

Jeżeli posiadasz więcej planów cenowych, wystarczy powtórzyć powyższe kroki dla pozostałych planów cenowych, które synchronizujesz.

Pamiętaj o tym, że w przypadku Booking.com, dostępność wysyłana jest tylko na jeden plan cenowy (np. Standard Rate), zaś na pozostałe należy wysyłać tylko ceny.
Zasada ta odnosi się do jednej wtyczki synchronizacyjnej (jednego portalu).
Jeżeli więc przykładowo posiadasz każdy apartament na innym koncie Booking.com, dla każdego z tych kont będziesz synchronizować ceny i dostępność dla jednego planu cenowego, zaś dla pozostałych tylko ceny.

66 z 163 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software