02. Synchronizacja drukarki fiskalnej w sieci lokalnej
UWAGA! Jest to moduł dodatkowo płatny. Poniższa instrukcja nie zawiera hasła odblokowującego konfigurację, otrzymywanego po opłaceniu modułu.
Nie ma możliwości podłączenia kasy fiskalnej do programu KWHotel.
Niniejszy poradnik dotyczy udostępnienia drukarki fiskalnej dla wielu komputerów w sieci lokalnej.


Przed konfiguracją należy zweryfikować, czy komputer wykrywa drukarkę fiskalną. Aby sprawdzić port COM, po którym łączy się drukarka, należy wejść do Menedżera zadań systemu Windows --> Porty (COM i LPT), gdzie powinna znaleźć się nazwa drukarki (np. Posnet Thermal).

Jeżeli:
- Nie widzisz nazwy drukarki, a jest ona podłączona do komputera, oznacza to, że brakuje sterowników (należy zainstalować sterowniki drukarki fiskalnej; w razie kłopotów skontaktuj się z serwisem drukarek fiskalnych).
- Widzisz nazwę drukarki – zweryfikuj port COM.

UWAGA! Wszystkie komputery muszą znajdować się w tej samej sieci lokalnej oraz grupie roboczej. Jeżeli komputery znajdują się w innej grupie roboczej, zamiast nazwy komputera należy wprowadzić jego adres IP (dotyczy kroku 4. w części "Synchronizacja drukarki fiskalnej na pozostałych stanowiskach").***** KONFIGURACJA DRUKARKI FISKALNEJ NA KOMPUTERZE, DO KTÓREGO JEST ONA FIZYCZNIE PODŁĄCZONA *****

Krok 1. Naciśnij prawym przyciskiem myszy na ikonie KWHotel, znajdującej się na Pulpicie i wybierz opcję "Właściwości".


UWAGA! Jeżeli nie posiadasz ikony na Pulpicie, możesz także odszukać ikonę w menu Start systemu Windows.
Tam również należy nacisnąć na niej prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję "Właściwości".

Krok 2. Przejdź do zakładki "Zgodność" i zaznacz przycisk "Uruchom ten program jako Administrator".
Krok 3. Naciśnij przycisk "OK", aby zapisać zmiany.


Krok 4. Uruchom program KWHotel i przejdź do menu Narzędzia --> Konfiguracja drukarki fiskalnej.


Krok 5. W pole "Kod" wprowadź hasło, uzyskane po zakupie modułu drukarki sieciowej od firmy Kajware.
Krok 6. Zaznacz opcję "Drukarka dostępna dla komputerów w sieci". Spowoduje to zmianę widoku okna.


Krok 7. Włącz opcję "Ten komputer jest serwerem".
Krok 8. W polu "Adres IP" wprowadź wartość "localhost".
Krok 9. W polu "Port" wprowadź wartość "2222".
Krok 10. Z listy rozwijanej w polu "Model", wybierz model drukarki fiskalnej.


Krok 11. Przejdź do zakładki "Połączenie" i wybierz numer portu COM. Weryfikowałeś go wcześniej w "Menedżerze zadań" systemu Windows.
Krok 12. Naciśnij przycisk "Sprawdź połączenie". W polu "Status" powinien pojawić się komunikat, iż drukarka jest w trybie fiskalnym.

UWAGA! Jeśli pojawi się komunikat błędu, należy sprawdzić, czy został wybrany prawidłowy model drukarki (Krok 10) lub wybrać inny port COM (Krok 11).
Upewnij się również, że drukarka fiskalna jest podłączona do komputera. Możesz ją także zrestartować.

Krok 13. Zaznacz opcję "Drukowanie paragonu na drukarce" oraz przycisk "Pytaj".


UWAGA! Jeśli drukarka ma zaprogramowane formy płatności (przez osobę z serwisu), można również zaznaczyć opcję „Drukowanie form płatności”.
Jeśli drukarka nie ma skonfigurowanych form płatności, a KWHotel zacznie je wysyłać, będą pojawiały się błędy.

Po zakończonej pracy, zapisz zmiany.

WIĘCEJ INFORMACJI, DOTYCZĄCYCH DODATKOWEJ KONFIGURACJI DRUKARKI FISKALNEJ, 
Tymczasem przechodzimy do konfiguracji drukarki na kolejnych komputerach.***** SYNCHRONIZACJA DRUKARKI FISKALNEJ NA POZOSTAŁYCH STANOWISKACH *****

Teraz, gdy drukarka fiskalna jest już skonfigurowana na komputerze głównym, pora zsynchronizować ją z pozostałymi stanowiskami.

UWAGA! Poniższe kroki należy wykonywać na komputerach, które będą łączyć się z komputerem głównym, za pośrednictwem sieci lokalnej.
Komputer główny musi być uruchomiony, aby pozostałe stanowiska wykrywały drukarkę fiskalną w sieci lokalnej.

Krok 1. Przejdź do menu Narzędzia --> Konfiguracja drukarki fiskalnej.


Krok 2. W pole "Kod" wprowadź hasło, uzyskane po zakupie modułu drukarki sieciowej od firmy Kajware.
Krok 3. Zaznacz opcję "Drukarka dostępna dla komputerów w sieci".


Krok 4. W polu "Adres IP" wprowadź nazwę komputera głównego (tego, do którego jest fizycznie podłączona drukarka fiskalna). Instrukcję, w jaki sposób sprawdzić nazwę komputera,znajdziesz tutaj.
Krok 5. Upewnij się, że w polu "Port" wprowadzona jest wartość 2222.
Krok 6. Naciśnij przycisk "Sprawdź połączenie". Jeżeli nie pojawi się żaden komunikat, oznacza to, iż synchronizacja działa poprawnie.

UWAGA! Jeżeli pojawi się jakikolwiek komunikat błędu (np. błąd nasłuchu), zastosuj się do tej instrukcji.


Jeżeli nie napotkałeś żadnego komunikatu - komunikacja z Twoją drukarką fiskalną działa poprawnie. Gratulacje!

43 z 105 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Helpdesk