09.3. Pozostałe (strona 3)


Ten hotel nie jest płatnikiem VAT. Wymuś wystawianie rachunków zamiast faktur (1) -
opis tej funkcji zostanie dodany w późniejszym terminie.

Wymuś potwierdzenie zmiany przedrostka (2) -
zaznaczenie tej opcji powoduje, że przed stworzeniem dokumentu, użytkownik proszony jest o wpisanie przedrostka, który chciałby użyć w numeracji dokumentu.Zapisuj ceny za dzień w rezerwacjach (3) -
opis tej funkcji zostanie dodany w późniejszym terminie.

Zapisuj dodatkowe parametry rezerwacji (liczba dni sprzątania, ceny za dzieci, depozyt) (4) -
opis tej funkcji zostanie dodany w późniejszym terminie.

Zmień status na "BRUDNY" po zameldowaniu (5) -
zameldowanie gościa i zapisanie rezerwacji, spowoduje zmianę statusu pokoju na "Brudny".

Automatycznie zmień status pokoju na "Brudny" po wybranej liczbie dni (6) -
zaznaczenie tej opcji sprawi, że status czystości pokoju będzie automatycznie zmieniany na "Brudny", jeżeli minie określona liczba dni od momentu rozpoczęcia aktualnej rezerwacji w pokoju.

Nie ostrzegaj o braku wolnych łóżek w pokoju (7) -
zaznaczenie tej opcji spowoduje, że program nie będzie wyświetlać ostrzeżenia, gdy wprowadzimy do pokoju większą liczbę osób, niż wynikałoby to z liczby łóżek.

Włącz rezerwacje długoterminowe (8) -
włącza moduł rezerwacji długoterminowych. Instrukcja obsługi tego modułu zostanie udostępniona w przyszłości.

Włącz rezerwacje na zasobach (9) -
aktywuje moduł rezerwacji na zasobach.

Włącz synchronizację z eGost (10) -
funkcja obecnie niedostępna w programie.

Pozwalaj na rezerwacje krótsze niż 1 dzień (11)
-
włączenie tej opcji pozwala stworzyć rezerwację na 0 dni. Taka rezerwacja oznaczona jest na grafiku jako połówka jednego dnia.
Funkcja przydatna, gdy nasz gość przyjeżdża i wyjeżdża tego samego dnia.

Zarządzanie departamentami rezerwacji (12) -
jest to dedykowana opcja, stworzona dla SYDA Foundation.
Pozwala przydzielać departamenty do rezerwacji oraz śledzić ilość miejsc, które pozostały w ramach danego departamentu.

Zarządzanie departamentami osobowymi (13) -
jest to dedykowana opcja, stworzona dla SYDA Foundation.
Pozwala przydzielać klientów do departamentów oraz śledzić ilość miejsc, które pozostały w ramach danego departamentu.


31 z 66 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software