03. Omówienie modułu Dashboard
Oprogramowanie hotelowe KWHotel posiada dwa podstawowe widoki, pozwalające na zarządzanie rezerwacjami: Grafik rezerwacji oraz Dashboard.Ten drugi widok został przygotowany przede wszystkim do zarządzania większymi obiektami, a więc pozwala pracować efektywnie na dużej ilości grup pokoi.


Dane znajdujące się w module Dashboard.

Po wybraniu widoku Dashboard pojawi się następujący układ programu.


W lewej części ekranu pojawi się aktualny plan dnia (1), czyli widok wszystkich przyjazdów i wyjazdów, które mają mieć miejsce w bieżącym dniu, a także widok trwających rezerwacji oraz rezerwacji, w których klient nie dojechał do obiektu. Aby program pokazał w tej kolumnie pojedyncze statusy (na przykład same przyjazdy) należy w dolnej części wybrać odpowiedni przycisk (2). Program pozwala także na wydrukowanie tej kolumny poprzez naciśnięcie przycisku „Drukuj” (3).

Liczbę wyświetlanych informacji można modyfikować, klikając w przycisk „Konfiguracja” (4).Znajdujemy się teraz w oknie konfiguracji. Zaznaczając „Włącz” (5) przy odpowiednich kolumnach sprawiamy, że program będzie je wyświetlać w głównym oknie modułu Dashboard. 

Poniżej można także zaznaczyć „Włącz” w sekcji „Pokazuj przyszłe przyjazdy” (6) oraz podać na jaką liczbę dni będzie pokazywane wyprzedzenie w lewej części okna (7). Po zakończeniu ustawień kliknij „Zapisz”.Dodawanie rezerwacji na zasobach

Prawa część okna Dashboard służy do zakładania szybkiej rezerwacji na zasobach (8). Aby dokonać rezerwacji, wybierz z kalendarza odpowiedni dzień, kiedy rezerwacja ma zostać dodana (9), poniżej zaznacz grupę pokoi, w której klient dokona rezerwacji (10). 

Wybierz odpowiednią liczbę osób (jeśli jest inna niż maksymalna dostępna do zameldowania w danym pokoju ) oraz plan cenowy, który zaproponujesz gościowi 11). 

Kliknij przycisk „Zarezerwuj wybrane pokoje” u dołu ekranu, bądź zielony przycisk obok wybranej grupy pokoi (12). Pojawi się okno zakładania nowej rezerwacji, gdzie można wybrać pokój (w menu rozwijanym wyświetlą się tylko pokoje z tej grupy, wolne w danym dniu).
Statystyki w module Dashboard

Ostatnią opcją oferowaną przez Dashboard jest szybki widok statystyk, dostępny po kliknięciu przycisku 
Pojawi się wówczas odatkowa kolumna ze statystykami hotelu.

Sekcja obłożenie grup pokoi pokazuje procentowe wykorzystanie danego typu pokoju, który będzie widoczny po najechaniu kursorem na niebieski pasek statystyk.

Całkowite obłożenie hotelu pokazuje całkowitą procentową zajętość na trzy kolejne miesiące. Wyróżnia także miesiące o najwyższym i najniższym obłożeniu.

Ostatnia część pokazuje statystyki dzisiejszego dnia z odpowiednim kolorem.


29 z 53 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software