Lekcja 05 - Przenoszenie cen między planami cenowymi oraz ich modyfikacja
 

Program KWHotel pozwala w łatwy sposób przenosić ceny poniędzy różnymi planami cenowymi.
Co więcej, przed przeniesiem cen możesz ustalić, w jaki sposób mają one zostać zmodyfikowane (np. pomniejsz cenę bazową o 10%).

Na potrzeby tego artykułu wyobraź sobie, że masz w swoim obiekcie plan cenowy Standard.
Chcesz jednak utworzyć dodatkowy plan cenowy, który zakłada, że gdy gość przyjedzie na co najmniej 3 doby, płaci 10% mniej.


KOPIOWANIE CEN W KREATORZE TWORZENIA PLANU CENOWEGO - OPCJA PODSTAWOWA

Przejdź do modułu Plany cenowe i kliknij Dodaj.
Spowoduje to otwarcie kreatora planu cenowego.

Wpisz nazwę planu cenowego (w naszym przykładzie nazwiemy plan Min. 3 doby).
Teraz kliknij Wybierz tę opcję, aby wczytać ceny z innego planu cenowego.

Zobaczysz następujące okno:W nowo otwartym oknie wybierz plan cenowy, z którego chcesz skopiować ceny (w naszym wypadku będzie to Standard).
Następnie wskaż, czy w porównaniu do planu Standard chcesz zmniejszyć czy zwiększyć ceny oraz w jaki sposób (procentowo / kwotowo).
W naszym przykładzie wybieramy Odejmij i Procent.

Poniżej zobaczysz takie same pola cenowe, jak podczas edycji okresów cenowych.
Pierwsze z nich nazywa się Procent lub Kwota, w zależności od wybranej wcześniej opcji, i odnosi się do ceny bazowej.

Wprowadzamy wartość 10 w pole Procent i zapisujemy zmiany.
Zostaniemy zapytani o to, czy chcemy zaokrąglić ceny (wybieramy TAK, aby w cenach nie było groszy) i kontynuujemy aż do końca kreatora planów cenowych.

W ten sposób przeprowadziliśmy podstawową operację przenoszenia cen z jednego planu cenowego do innego.


CZY JEŻELI TERAZ ZMIENIĘ CENĘ W PLANIE STANDARD, ZAKTUALIZUJE SIĘ ONA TAKŻE W PLANIE MIN 3 DOBY?

W tym momencie nie, należy zaktualizować cenę ręcznie (ale pracujemy nad tym!). 
Aby to zrobić, edytuj plan cenowy, w którym chcesz zaktualizować ceny.

Następnie przejdź na Ustawienia planów bazowych. KWHotel pamięta Twoje ustawienia pobierania cen,
więc wystarczy kliknąć przycisk Wczytaj z planu bazowego.


DODATKOWE OPCJE W MENU USTAWIEŃ PLANÓW BAZOWYCH

Okno ustawień planów bazowych posiada więcej funkcji, niż jego odpowiednik z kreatora planów cenowych.Na początek wyjaśnijmy sobie różnicę między planem bazowym a podplanem.

Plan bazowy to plan, z którego pobieramy ceny.
Podplan to plan cenowy, do którego przesyłamy ceny z planu bazowego.

W naszym przykładzie plan cenowy Standard jest więc planem bazowym, a Min. 3 doby - podplanem.

Przejdźmy do nowych opcji dostępnych w oknie Ustawienia planów bazowych.

Kopiuj wybrany okres z planu cenowego:
opcja dostępna tylko wtedy, gdy w planie bazowym masz kilka różnych okresów dostępności.
Wówczas możesz zaznaczyć tę opcję, kiedy chcesz przenieść ceny tylko z konkretnego okresu dostępności, a nie całego planu cenowego.

Kopiuj wybrany okres do podplanów:
opcja dostępna tylko wtedy, kiedy edytujesz plan bazowy i masz nim kilka różnych okresów dostępności.
Pozwala wysłać ceny z konkretnego okresu dostępności do podplanów powiązanych z tym planem cenowym (np. u nas ceny zostaną wysłane do Min. 3 doby).

Kopiuj restrykcje:
zaznaczenie tej opcji spowoduje, że KWHotel dodatkowo skopiuje restrykcje (np. minimalny/maksymalny pobyt) z planu bazowego.

Uwzględnij cenę za osobę:
zaznaczenie tej opcji spowoduje, że wprowadzona przez Ciebie cena za osobę zostanie przemnożona przez liczbę osób uwzględnioną w cenie bazowej.
Wynik mnożenia zostanie dodany do ceny bazowej.
Funkcja ta jest często stosowana, kiedy chcemy do każdej osoby doliczać śniadanie.

Przykładowe zastosowanie:
Plan bazowy: Standard (mamy w nim liczbę osób w cenie bazowej - 2)
Rodzaj akcji: Dodaj
Typ: Kwota
Uwzględnij cenę za osobę: TAK
Kwota: 0 zł (nie modyfikuję ceny bazowej)
Cena za os: 20 zł (tutaj doliczam śniadanie dla każdej osoby)

Z powyższą konfiguracją obaj goście zapłaciliby po 20 zł za śniadanie.
Te 40 zł zostałoby dodane do ceny bazowej (nie do ceny za osobę).
Oprócz tego dodane zostanie 20 zł za osobę (ale już dla tych powyżej ceny bazowej).

OKRES CENOWY PRZED PRZENOSZENIEM CEN:

OKRES CENOWY PO PRZENOSZENIU CEN (WEDŁUG POWYŻSZEGO PRZYKŁADU)Jeżeli odznaczymy opcję Uwzględnij cenę za osobę, KWHotel nie będzie przemnażać liczby osób.


✅ Potrzebujesz wsparcia lub chcesz, abyśmy ustawili wszystko za Ciebie? Zamów konsultację tutaj1 z 2 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software