Lista przyjazdów

LISTA PRZYJAZDÓW - wyświetla listę gości obiektu w danym przedziale czasowym.

Raport pobiera dane z grafiku, wprowadzone w oknie rezerwacji. Pokazuje podsumowanie informacji z rezerwacji pojedynczych i następnie z grupowych.

Raport pokaże osoby w danym dniu, które przyjechały lub przyjadą. Pokazuje także niedojazdy oraz wyszczególnia meldunki..

Pod tytułem, po lewej stronie, wyświetlany jest przedział dat, na który generowany jest raport.


W tabelce znajdziesz następujące informacje:

 1. Lp -  liczba porządkowa
 2. Symbol, Grupa - numer bądź nazwa pokoju, następnie nazwa typu pokoi - możliwa do skonfigurowania w module Wykaz pokoi.
 3. Imię i nazwisko, telefon - imię i nazwisko gościa, a także telefon, jeśli jest zapisany w danych gościa.
 4. Liczba osób - liczba osób z rezerwacji.
 5. Data od, Data do  - data rozpoczęcia rezerwacji, data zakończenia rezerwacji.
 6. Data zapłaty, Cena - Data zapłaty: ile pozostało do zapłaty. Cena: jaka była cena rezerwacji.
 7. Źródło rezerwacji, Uwagi do rezerwacji - źródło przypisane do tej rezerwacji, a także główne uwagi w rezerwacji.
 8. Nr rezerwacji - numer rezerwacji.
 9. M - meldunek Tak lub Nie - informuje, czy goście są już zameldowani.
 10. Zameldowani - liczba zameldowanych gości w rezerwacji
 11. Wszyscy - podsumowanie liczby rezerwacji, osób zameldowanych, cen za te rezerwacje i kwoty do zapłaty.

7 z 21 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software