02. Sposób działania przycisków, dostępnych w Księdze meldunkowej
Poniżej znajdziesz opis działania wszystkich przycisków, dostępnych w module Księgi meldunkowej.

Zapisz jako domyślne: przycisk niezwykle przydatny dla osób regularnie korzystających z Księgi meldunkowej. Gdy zaznaczysz wszystkie interesujące Cię pola, które mają być wykorzystywane w danym momencie, możesz nacisnąć ten przycisk - spowoduje to, że podczas kolejnego uruchomienia programu, ustawienia te nie zostaną zresetowane.

Nowy wydruk: pozwala wydrukować aktualnie wygenerowany raport. Jeżeli preferujesz formę elektroniczną, możesz pobrać z Internetu darmowe dodatki do systemu Windows, pozwalające zamieniać taki wydruk w plik .PDF.

Drukuj przygotowany szablon: opcja przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników. Otwiera nowe okno, w którym możesz przygotować własny szablon wydruku danych z Księgi meldunkowej. Do przygotowania takiego szablonu wymagana jest znajomość programu Fast Report. Podstawową instrukcję korzystania z Fast Report znajdziesz tutaj.

Eksport do pliku .CSV (Excel): pozwala zapisać aktualnie wygenerowany raport do pliku .CSV. Dzięki temu możesz przeprowadzić jego dodatkową obróbkę w arkuszu kalkulacyjnym (np. Microsoft Excel).

Melduj osobę: opcja ta otwiera okno tworzenia nowej rezerwacji pojedynczej.

Melduj grupę: opcja ta otwiera okno tworzenia nowej rezerwacji grupowej.

78 z 178 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software