02. Przedłużenie okresów synchronizacji dostępności (channel manager)
Poniższa instrukcja zawiera procedurę działania dla następujących partnerów:
- YieldPlanet
- ProfitRoom
- Hotres
- HotelSystems
- BookApart

Jeżeli korzystasz z bezpośredniej synchronizacji z Booking.com lub EHoliday, właściwą instrukcję znajdziesz tutaj.

UWAGA! Okres synchronizacji dostępności może być wydłużony tylko na te dni, w których channel manager ma wprowadzone ceny.

Z tego też względu, w pierwszej kolejności należy upewnić się, iż u synchronizowanego partnera są już wprowadzone ceny na kolejny rok.

Krok 1. Przejdź do modułu "Plany cenowe".
Krok 2. Zaznacz plan cenowy, dla którego chcesz wydłużyć synchronizowany okres dostępności.
Krok 3. Dwukrotnie kliknij na nazwie planu cenowego lub naciśnij przycisk "Edytuj".


Krok 4. Zaznacz na liście główny okres dostępności, który chcesz wydłużyć.
Krok 5. Kliknij dwukrotnie na zaznaczonym okresie lub naciśnij przycisk "Edytuj okres".
Krok 6. W polu "Do" wydłuż okres synchronizacji. Pamiętaj o tym, aby okres ten pokrywał się z cenami, wprowadzonymi u partnera.
Krok 7. Po wprowadzeniu zmiany, kliknij "Zapisz"


Krok 8. Naciśnij przycisk "Synchronizuj ustawienia"


Krok 9. Na liście synchronizowanych partnerów zaznacz powiązanie, dla którego chcesz przesłać zaktualizowaną dostępność.
Krok 10. Naciśnij przycisk "Popraw". 
Krok 11. Jeżeli program poinformuje Cię o różnicach w dostępności, naciśnij przycisk OK. Zaczekaj na zakończenie procesu synchronizacji dostępności.

UWAGA! Kroki 9 i 10 należy powtórzyć dla każdego powiązania, widocznego na liście.Gratulacje! Właśnie przesłałeś dostępność na kolejne okresy!

Jeżeli posiadasz więcej planów cenowych, wystarczy powtórzyć powyższe kroki dla pozostałych planów cenowych, które synchronizujesz.

UWAGA dla posiadaczy synchronizacji z ProfitRoom!
W przypadku synchronizacji z tym partnerem, wystarczy zsynchronizować dostępność dla planu cenowego "Główna dostępność" (GA).


92 z 149 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software