07.1. Wygląd dokumentów (strona 1)


Pola wyświetlające nazwy plików poszczególnych dokumentów fiskalnych (1). 
Ikony w prawej części ekranu służą do zmiany ścieżek plików. Poprawne pliki, gotowe do użycia, mają rozszerzenie .rdlc oraz .frx.

Zamieniaj opis VAT "0%" na (2) - pozwala wprowadzić wartość, na którą zamieniana będzie stawka 0% na dokumentach księgowych.

Zamieniaj VAT 0% na (3) - pozwala wprowadzić alternatywną wartość, na którą zamieniana będzie stawka 0% na dokumentach księgowych.

Formatki dokumentów dla wszystkich obiektów (4) - opis tej funkcji zostanie udostępniony wkrótce.

Pole wyboru plików starych potwierdzeń rezerwacji, jeżeli nadal chcemy je wykorzystywać w oknie rezerwacji (5).

Włącz stare potwierdzenia rezerwacji (6) - pozwala na generowanie poprzednich wersji potwierdzeń rezerwacji (format .rdlc).
Włączenie tej opcji spowoduje pojawienie się ich w oknie rezerwacji > Wystaw dokument > opcja "Wcześniejsze potwierdzenia rezerwacji".

Pobieraj ceny z channel managera (7) - funkcja aktualnie niedostępna.

Pole wyboru pliku starej formatki karty meldunkowej (8) - pole nie jest juz wykorzystywane w wersji 0.47.
Wymagane jest skorzystanie z nowej formatki karty meldunkowej, dostępnej do edycji w zakładce Email.
33 z 67 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software