Raport "Out of order"

RAPORT OUT OF ORDER - lista pokoi wyłączonych z użytku w wybranych datach

Raport ułatwia sprawdzenie, które pokoje są wyłączone w danym okresie czasu. Może zostać przekazany do ekipy technicznej obiektu.

Pod tytułem (po lewej stronie), znajduje się informacja o okresie czasu, na który raport został wygenerowany.

Uwaga!  Raport nie pokazuje usuniętych rezerwacji typu „Out of order” (opcja „Wyłącz pokój” w programie).
Aby zobaczyć rezerwacje usunięte, należy skorzystać z
narzędzia Rezerwacje odwołane zlokalizowanego w menu Narzędzia.W tabelce znajdziesz następujące informacje:

  1. ID rezerwacji - ID rezerwacji z programu KWHotel (widoczne w górnej części okna rezerwacji)
  2. Data od - data, od której wyłączamy pokój
  3. Data do - data, do której wyłączamy pokój
  4. Pokój - numer / nazwa wyłączonego pokoju
  5. Grupa - typ pokoju, do którego należy wyłączony pokój
  6. Uwagi - powód wpisywany podczas zaznaczania pokoju do wyłączenia

29 z 65 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software