14. Camping

Opcja "Włącz moduł Camping" pozwala na aktywację funkcji KWCamping. 
Hasło, wymagane do jej uruchomienia, otrzymywane jest po opłaceniu modułu.

Promień działek (1) - określa wielkość każdego pola, oznaczającego działkę.

Widoczne rezerwacje o statusie 0 (2) - jeżeli ta opcja jest włączona, pole "Pokazuj również puste działki" będzie domyślnie włączone po uruchomieniu modułu KWCamping.

Drukuj rok na kartach (3) - powoduje automatyczne zaznaczenie pola "Drukuj rok na kartach" w oknie rezerwacji modułu KWCamping.

Drukuj datę na kartach (4) - powoduje automatyczne zaznaczenie pola "Drukuj datę na kartach" w oknie rezerwacji modułu KWCamping.

Automatyczne wystawianie paragonu po każdej wpłacie (5) - funkcja powoduje automatyczne wystawianie paragonu po każdej wpłacie dokonanej w module KWCamping.


42 z 78 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software