01. Zaawansowana konfiguracja uprawnień użytkowników
Program KWHotel umożliwia szczegółowe zarządzanie użytkownikami, korzystającymi z systemu.

Podstawowe poziomy uprawnień, dostępne od pierwszego uruchomienia programu, są następujące:

A) Administrator:
- posiada pełny dostęp do programu

B) Recepcjonista:
- nie może usuwać rezerwacji zakończonych
- nie może oglądać statystyk
- nie może usuwać i zmieniać faktur wydrukowanych w poprzednich dniach
- nie może zarządzać pokojami i ich cenami

C) Młodszy recepcjonista:
- posiada wszystkie ograniczenia recepcjonisty
- nie może usuwać żadnych rezerwacji z przyjętą wpłatą

D) Obserwator:
- ma podgląd tylko do istniejących rezerwacji; nie może niczego dodawać, poprawiać ani usuwać

E) Portal:
- wykorzystywany przy tworzeniu kont właścicieli apartamentów (hiperłącze) i biur podróży
- ma podgląd tylko do utworzonych przez siebie rezerwacji i klientów.

F) Księgowość:
- ma tylko dostęp do modułu "Dokumenty księgowe"
- ma jedynie podgląd do dokumentów księgowych oraz może je drukować

Począwszy od wersji 0.47, istnieje możliwość tworzenia własnych poziomów uprawnień oraz szczegółowej edycji już istniejących.


***** TWORZENIE KONT UŻYTKOWNIKÓW *****

Krok 1. Przejdź do menu Narzędzia --> Konfiguracja --> Użytkownicy.
Krok 2. Naciśnij przycisk "Dodaj".Krok 3. Wprowadź imię i nazwisko użytkownika.
Krok 4. Wprowadź login użytkownika.
Krok 5. Uzupełnij adres email, jeżeli planujesz wysyłać automatyczną korespondencję do tego użytkownika.
Krok 6. Dwukrotnie wprowadź hasło dla użytkownika.

UWAGA! Gdy następnym razem powrócisz do okna edycji utworzonego użytkownika, możesz zauważyć zwiększoną liczbę znaków w polu "Hasło". Jest to zabezpieczenie programu, mające na celu ukryć rzeczywistą liczbę znaków w Twoim haśle.

Krok 7. Wybierz poziom uprawnień użytkownika. W dalszej części niniejszej instrukcji znajdziesz informację, w jaki sposób tworzyć własne poziomy uprawnień.

Możesz już teraz kliknąć przycisk "Zapisz", by zapisać tego użytkownika lub możesz przeprowadzić dodatkową konfigurację. Jest ona opisana poniżej:

Pole "Uprawnienia dostępu do obiektu": jeżeli na Twojej bazie danych znajduje się więcej, niż jeden obiekt, możesz przypisać danemu użytkownikowi dostęp do wszystkich obiektów lub tylko jednego z nich.
Pole "Pokoje widoczne dla użytkownika": pozwala przypisać danemu użytkownikowi dostęp tylko do konkretnych pokoi lub apartamentów.
Poniżej znajdziesz szczegółową instrukcję, jak tego dokonać:

Krok 1. Naciśnij przycisk "Pokoje widoczne dla użytkownika".Krok 2. Z listy wybierz pokoje, które należą do danego użytkownika.

Istnieje możliwość wyfiltrowania pokoi po grupie (służy do tego pole "Grup pokoi") lub budynku (pole "Budynku"; ID budynku można przypisać w module "Pokoje" --> Edytujemy dany pokój --> uzupełniamy pole "ID budynku").
Dla Twojej wygody, możesz także skorzystać z przycisków "Zaznacz wszystkie" oraz "Odznacz wszystkie", aby w szybki sposób zmodyfikować wszystkie pokoje.

UWAGA! Wyłączenie widoczności części pokoi spowoduje niewyświetlanie rezerwacji na zasobach!

Krok 3. Po zakończonej pracy, naciśnij przycisk "Zapisz".
***** PRZYGOTOWANIE SIĘ DO MODYFIKACJI UPRAWNIEŃ *****


UWAGA! Nim rozpoczniesz jakąkolwiek pracę z uprawnieniami, przeprowadź poniższą operację:

1. Przejdź do menu Narzędzia --> Konfiguracja --> Użytkownicy.
2. Kliknij przycisk "Zarządzanie rolami".3. Zaznacz użytkownika "Admin" i kliknij "Edytuj".4. Naciśnij przycisk "Zapisz".5. Naciśnij przycisk "Zapisz".

Spowoduje to otwarcie małego okienka, które zacznie przygotowywać moduł zarządzania rolami w Twojej bazie danych.
Proces może potrwać nawet do 10 minut. Gdy dobiegnie on końca, możesz przejść do poniższej instrukcji.***** EDYCJA ISTNIEJĄCYCH POZIOMÓW UPRAWNIEŃ *****

Aby zmodyfikować istniejące poziomy uprawnień, zastosuj się do poniższej instrukcji:

1. Przejdź do menu Narzędzia --> Konfiguracja --> Użytkownicy.
2. Naciśnij przycisk "Zarządzanie rolami".3. Zaznacz interesującą Cię rolę i naciśnij przycisk "Uprawnienia".4. Zastosuj się do poniższych informacji: Nowo otwarte okno zawiera listę wszystkich uprawnień, jakie można przydzielić danemu użytkownikowi. 

Uprawnienia podzielone są na następujące kategorie:

- Dokumenty (podział na "Dokumenty kasowe", "Faktury i korekty faktur", "Paragony", "Towary i usługi", "Proformy", "Dokumenty usunięte i anulowane", "Rachunki")
- Pasek narzędzi (odpowiada za dostęp do modułów takich jak "Księga meldunkowa", czy "Wykaz pokoi")
- Główne menu (odpowiada za dostęp do opcji takich jak "Konfiguracja drukarki fiskalnej", czy "Tworzenie kopii zapasowej KWHotel")
- Grafik rezerwacji (odpowiada za wyświetlanie modułu "Grafik rezerwacji" i wyświetlanie na nim rezerwacji)
- Rezerwacje (odpowiada za uprawnienia w oknie rezerwacji)
- Plany cenowe (odpowiada za zarządzanie planami cenowymi)
- Sprzątanie (odpowiada za uprawnienia grafiku sprzątań)
- Rezerwacje długoterminowe (odpowiada za uprawnienia pobytów długoterminowych)

Wyróżniamy trzy kolory, oznaczające poziom uprawnienia:

- zielony: pełna możliwość edycji i odczytu
- pomarańczowy: połowiczny zakres uprawnień (możliwość jedynie edycji lub jedynie odczytu)
- czerwony: brak możliwości edycji i odczytu.  

Aby przydzielić uprawnienie, zaznacz je na liście i w nowo wyświetlonym oknie "Prawa do" wybierz poziom uprawnień. Postąp tak dla wszystkich uprawnień, które zamierzasz zmodyfikować.

5. Gdy zmodyfikujesz wszystkie żądane uprawnienia, naciśnij przycisk "Zapisz".6. Możesz także zmodyfikować uprawnienia, dotyczące dostępu do raportów. W tym celu naciśnij przycisk "Uprawnienia raportów".7. Zastosuj się do poniższych informacji:

Nowo otwarte okno zawiera listę wszystkich raportów, obecnych w programie. Każdemu z nich można przypisać zakresy dat, w oparciu o które zostanie wysłany dany raport:

- zeszły rok,
- zeszły miesiąc,
- zeszły tydzień,
- poprzedni dzień,
- kolejny dzień,
- przyszły tydzień,
- przyszły miesiąc,
- cały okres

Wystarczy kliknąć na kwadracik, znajdujący się obok danego raportu, aby pokazać powyższe opcje. Teraz zaznaczamy, które warianty dat nas interesują.

8. Po zakończeniu konfiguracji uprawnień raportów, naciśnij przycisk "Zapisz".9. Aby zatwierdzić przeprowadzoną powyżej konfigurację, kliknij "Zapisz".10. Znajdziesz się z powrotem na liście wszystkich użytkowników. Powtórz kroki od 1-9 dla pozostałych użytkowników lub naciśnij przycisk "Zapisz", aby zakończyć konfigurację.***** TWORZENIE NOWYCH POZIOMÓW UPRAWNIEŃ *****

Aby stworzyć nowe poziomy uprawnień (np. "Manager" lub "Ekipa sprzątająca"), zastosuj się do poniższej konfiguracji:

1. Przejdź do menu Narzędzia --> Konfiguracja --> Użytkownicy.
2. Naciśnij przycisk "Zarządzanie rolami".3. Naciśnij przycisk "Dodaj".4. W polu "Nazwa" wprowadź nazwę roli (np. Manager).
5. Wybierz poziom uprawnień, na bazie którego chcesz utworzyć nowe uprawnienie.
6. Naciśnij przycisk "Zapisz", aby zapisać nowy poziom uprawnień.8. Aby zatwierdzić przeprowadzoną powyżej konfigurację, kliknij "Zapisz".Nowo dodany poziom uprawnień może być teraz skonfigurowany w oparciu o instrukcję, podaną w ramach sekcji "EDYCJA ISTNIEJĄCYCH POZIOMÓW UPRAWNIEŃ".


***** Dodatkowe opcje w oknie zarządzania użytkownikami *****

Wymuś zmianę hasła użytkownika po [dniach]: tutaj możesz wprowadzić liczbę dni, po upłynięcu której system wymusi zmianę hasła na danym użytkowniku.

Wylogowywanie użytkownika po X minut bezczynności
: włączenie tej opcji sprawi, że po wybranym okresie czasu użytkownik zostanie poproszony o ponowne zalogowanie się do KWHotel.

Pokaż "Obserwatorów": wyświetla wszystkich użytkowników o statusie uprawnień "Obserwator".Gratulacje! Właśnie skonfigurowałeś konta użytkowników oraz nadałeś im uprawnienia!


68 z 279 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software