02. Stawka VAT


Nazwa (1) - nazwa stawki VAT

Noclegi (2) - stawka VAT za nocleg

Posiłki (3) - stawka VAT za posiłek

Towary (4) - stawka VAT za towary

Stawka VAT nie może być w postaci ułamkowej (5) - pozwala na ustawienie VAT nie w postaci liczby całkowitej, lecz także po przecinku.

Dodatkowy podatek (dodawany do ceny za pokój) (6) - dodatkowy podatek, który doliczany jest do ceny za pokój przy ostatecznym rozliczeniu. Można go także zaznaczyć ręcznie w oknie rezerwacji.

Kraj (7) - ustawienie kraju, w którym zlokalizowany jest obiekt.

Symbol waluty (8) - waluta rozliczenia. Jeżeli chcesz wprowadzić nową walutę, wystarczy wpisać ją w to pole i zapisać zmiany.

Napraw zmienne w bazie danych, dotyczące aktualnego języka programu (9) - resetuje ustawienia kraju i waluty na domyślne (brak kraju, waluta GBP). Ponadto przywraca domyślne nazwy statusów rezerwacji.

Ustawienia sposobu obliczania VAT (10)

Na podstawie ceny netto obliczana jest cena brutto - Ilość x cena netto x 1,VAT % = wartość brutto

Przykład:
Cena netto = 20
Ilość sztuk = 1
Stawka VAT = 8%

1 x 20 x 1,08 = 21,60 brutto

Na podstawie ceny brutto obliczana jest cena netto - Ilość x cena brutto / 1,VAT % = wartość netto

Przykład:
Cena brutto = 20
Ilość sztuk = 1
Stawka VAT = 8%

1 x 20 / 1,08 = 18,52 netto

UWAGA! Zmiana sposobu rozliczania powoduje zmianę sposobu obliczania ceny brutto na wszystkich fakturach. Cena brutto na istniejących fakturach zostanie skorygowana.


Sposób naliczania opłaty miejscowej (11) - pozwala ustalić w jaki sposób naliczana będzie opłata miejscowa. Poniżej przedstawiamy możliwe wartości:

0 - każdy dzień (rezerwacja od 1.09 do 2.09 zostanie policzona jako dwa dni)
1 - każda doba (rezerwacja od 1.09 do 2.09 zostanie policzona jako jeden dzień)
2 - od drugiego dnia (rezerwacja od 1.09 do 3.09 zostanie policzona jako jeden dzień)
9 - od drugiego dnia, włączając w to pierwszy dzień (rezerwacja od 1.09 do 2.09 nie będzie brana pod uwagę; rezerwacja od 1.09 do 3.09 zostanie policzona jako dwa dni)
10 - każda doba, za pokój (system nie będzie brać pod uwagę liczby osób; rezerwacja na 3 osoby, od 1.09 do 3.09, zostanie policzona jako 3 dni x 1 osoba)

Osoba (12) - pozwala wprowadzić kwotową stawkę opłaty miejscowej za osobę dorosłą

Opłata za dziecko z pierwszego przedziału (13) - pozwala wprowadzić kwotową stawkę opłaty miejscowej dla dzieci z pierwszego przedziału wiekowego.
Przedziały wiekowe można skonfigurować w menu Narzędzia > Konfiguracja > Pozostałe > Strona 1, opcja u samej góry.

Opłata za dziecko z drugiego przedziału (14) - pozwala wprowadzić kwotową stawkę opłaty miejscowej dla dzieci z drugiego przedziału wiekowego.

Opłata za dziecko z trzeciego przedziału (15) - pozwala wprowadzić kwotową stawkę opłaty miejscowej dla dzieci z trzeciego przedziału wiekowego.

Adres gminy odpowiedzialnej za pobieranie opłaty miejscowej (16) - dodaje do dokumentu opłaty miejscowej adres urzędu miejskiego gminy, do której odprowadzana jest opłata miejscowa.

Domyślnie naliczaj opłatę miejscową (17) - automatycznie dolicza opłatę miejscową do rezerwacji.

Doliczaj opłatę miejscową do dokumentów księgowych (18) - dodaje pozycję "Opłata miejscowa" na dokumentach księgowych.

Opłata lokalna: stwórz dokument podatkowy z fakturą (19) - po wystawieniu faktury, automatycznie wystawia osobny dokument opłaty miejscowej.
Dokument pojawia się zarówno w oknie rezerwacji, jak i w module "Dokumenty księgowe" (zakładka "Dokumenty opłaty miejscowej").

Nazwa opłaty miejscowej (20) - pozwala określić nazwę pozycji opłaty miejscowej, jaka będzie pojawiać się na dokumentach księgowych.

Nie pokazuj ostrzeżenia o podatku 0% w oknie edycji dokumentu (21) - wyłącza wyświetlanie komunikatu, który pojawia się, gdy próbujesz wystawić dokument ze stawką VAT 0%.


28 z 72 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software