02.4 Tworzenie własnych pól w oknie edycji klienta (0.47)
W zakładce "Własne" można utworzyć dodatkowe pola do wykorzystania w oknie klienta.

Krok 1. Naciśnij przycisk "Dodaj zmienną".
Krok 2. Wprowadź nazwę nowego pola.
Krok 3. Opcjonalne. Wprowadź domyślną wartość tego pola. Będzie ona automatycznie wprowadzana do danego pola.
Krok 4. Wybierz typ pola. Do wyboru są następujące rodzaje:

Pole tekstowe - pozwala na wprowadzanie wartości tekstowych. W przypadku wybrania tego pola, możesz także uzupełnić maksymalną liczbę możliwych do wpisania znaków.
Liczba - pozwala jedynie na wprowadzanie wartości liczbowych.
Prawda / Fałsz - pozwala jedynie na wybranie pomiędzy wartościami "Prawda" a "Fałsz".
Własny wybór - pozwala wprowadzić własne opcje wyboru. W tym celu należy wprowadzić interesującą Cię wartość w polu obok i nacisnąć zielony plus.Data - pozwala jedynie na wybranie daty z kalendarza.


Krok 5. Jeżeli chcesz, aby uzupełnienie danego pola było niezbędne do zapisania klienta w bazie, zaznacz opcję "Wymagane pole".
Krok 6. Zapisz zmiany.

Twoja odpowiedź pomoże nam udoskonalić tę usługę. Jesteśmy bardzo wdzięczni za opinie.
Powered by LiveZilla Live Chat Software