INFO 08. Synchronizacja pomiędzy KWHotel Booking Engine i zewnętrznymi systemami channel manager
Pytanie:
Jak działa synchronizacja w przypadku KWHotel Booking Engine i channel managera ProfitRoom, Hotres, AvailPro lub Hotelsystems?

Odpowiedź:
W przypadku takiego połączenia niezbędna jest ciągła praca przynajmniej jednego stanowiska z włączonym programem KWHotel.
Dzieje się tak, ponieważ baza danych programu jest elementem, który synchronizuje wszystkie dane z systemu channel manager oraz KWHotel Booking Engine.

Obrazuje to poniższy schemat:


13 z 22 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Helpdesk