09. Automatyczne wysyłanie raportów
Zakładka "Raporty" znajduje się w menu Narzędzia > Konfiguracja > Email > Raporty.
Pozwala na zautomatyzowaną wysyłkę raportów.


UWAGA! Aby wysyłka raportów była możliwa, wymagane jest uprzednie skonfigurowanie skrzynki pocztowej w programie KWHotel.
Instrukcję przeprowadzenia tego procesu znajdziesz tutaj.

Po skonfigurowaniu poczty zaznacz opcję "Włącz automatyczne wysyłanie potwierdzeń".
***** Konfiguracja automatycznej wysyłki raportów *****


Krok 1. Wybierz raport, dla którego chcesz uruchomić zautomatyzowaną wysyłkę.
Krok 2. Wybierz rodzaj raportu. Dostępne są następujące opcje:

Codziennie: raport będzie wysyłany co określoną liczbę dni – wskazujemy ją w polu "Częstotliwość",
Tygodniowy: raport będzie wysyłany co określoną liczbę tygodni – wskazujemy ją w polu "Częstotliwość",
Miesięczny: raport będzie wysyłany co określoną liczbę miesięcy – wskazujemy ją w polu "Częstotliwość".

Krok 3. Wybierz datę początkową. Program rozpocznie wysyłkę raportów od tej daty. Kolejna wysyłka odbędzie się w oparciu o wytyczne wprowadzone w polach "Rodzaj raportu" oraz "Częstotliwość".
Krok 4. Wprowadź częstotliwość z jaką wysyłany będzie raport. Częstotliwość brana jest pod uwagę razem z rodzajem raportu.

Przykład 1: Rodzaj raportu: Codziennie
Częstotliwość: 3
Wynik: Wysyłaj raport co 3 dni

Przykład 2:
Rodzaj raportu: Miesięczny
Częstotliwość: 1
Wynik: Wysyłaj raport co 1 miesiąc

Krok 5. Wybierz zakres raportu. Do wyboru są następujące opcje:

Dziś - wysyłaj raport, zawierający dane dla dnia dzisiejszego
Ostatni dzień - wysyłaj raport, zawierający dane dla dnia wczorajszego
Ostatni tydzień - wysyłaj raport, zawierający dane dla minionego tygodnia.
Ostatni miesiąc - wysyłaj raport, zawierający dane dla minionego miesiąca.
Następny tydzień - wysyłaj raport, zawierający dane dla przyszłego tygodnia.
Następny miesiąc - wysyłaj raport, zawierający dane dla przyszłego miesiąca.

Krok 6. Wprowadź adresy email, na które będą wysyłane raporty. Adresy należy oddzielać od siebie średnikami.
Krok 7. Naciśnij przycisk "Dodaj", aby umieścić powyższą konfigurację na liście raportów przeznaczonych do automatycznej wysyłki.
Krok 8. Kliknij "Zapisz", aby zapisać wprowadzone zmiany.


48 z 98 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software