INFO 13. Aktualizacja logiki pobierania posiłków z Booking.com
Począwszy od wersji 0.47.154 programu KWHotel, posiłki z portalu Booking.com nie będą już pobierane do rezerwacji. Jest to podyktowane względami technicznymi.

Posiłki wciąż mogą być automatycznie dopisywane do danego planu cenowego. Możliwe jest to na dwa sposoby.


SPOSÓB I - Utworzenie posiłków jako towarów i przypisanie im symboli synchronizacyjnych.

Krok 1. Przejdź do menu Dokumenty księgowe > Asortyment.
Krok 2. Edytuj towar, będący posiłkiem, który chcesz pobierać z portalu Booking.com.
Krok 3. Przejdź do zakładki Synchronizacyjne.
Krok 4. W polu Symbol wprowadź DOKŁADNĄ nazwę posiłku, która jest wysyłana przez portal Booking.com (np. “Śniadanie”, “Frühstück”).
Zazwyczaj będzie to angielska nazwa posiłku (np. “Breakfast"). Jeżeli wprowadzona przez Ciebie nazwa nie będzie poprawna,
posiłek zostanie pobrany do zakładki “Towary”, znajdującej się w oknie rezerwacji.
Możesz wówczas skopiować tę nazwę i poprawić ją w module Dokumentów księgowych.

Krok 5. W polu “Inna nazwa” wprowadź nazwę posiłku, z jaką posiłek ma być zapisywany w oknie rezerwacji.
Krok 6. Zapisz zmiany.Od tej pory, jeżeli w pobranej od Booking.com liście dodatków do rezerwacji (tzw. Addons) znajdzie się wprowadzona przez Ciebie nazwa posiłku,
program KWHotel rozpozna ją i umieści ją w zakładce “Posiłki”.


SPOSÓB II - ustawienie automatycznego przypisywania posiłków w oknie rezerwacji.

Etap 1. Przypisanie symboli synchronizacji do posiłków.

Krok 1. Przejdź do menu Narzędzia > Konfiguracja > Posiłki.
Krok 2. Edytuj interesujący Cię posiłek.
Krok 3. W polu symbol synchronizacji wybierz anglojęzyczną nazwę danego posiłku.

Przykład:
Nazwa posiłku: Śniadanie Deluxe
Symbol synchronizacji: Breakfast

Krok 4. Zapisz wprowadzone zmiany.

Powtórz kroki 2-4 dla dwóch pozostałych posiłków (jeżeli zamierzasz je wykorzystać).Etap 2. Oznaczenie posiłków w planie cenowym.

Krok 1. Przejdź do modułu Plany cenowe i edytuj plan cenowy, dla którego chcesz włączyć automatyczne przypisywanie posiłków.
Krok 2. Przejdź do sekcji “Pozostałe ustawienia”.Krok 3. Zaznacz rodzaj posiłku, który chcesz przypisywać automatycznie.

Symbol synchronizacji / Nazwa posiłku w planie cenowym
Breakfast: Śniadanie
Dinner: Obiad
Supper: Kolacja
Obiadokolacja: Board

Krok 4. Zapisz zmiany.

Od tej pory, jeżeli w oknie rezerwacji wybierzesz plan cenowy, dla którego skonfigurowałeś automatyczne przypisywanie posiłków,
posiłki zostaną automatycznie naliczone. Ich cena wliczona będzie do ceny noclegu.62 z 117 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software