01. Grafik rezerwacji


Przywróć ustawienia domyślne (1) - przywraca ustawienia domyślne wyglądu grafiku

Ustawienia rezerwacji na grafiku (2) - tutaj możesz zmodyfikować kolor danego statusu rezerwacji. Wystarczy na niego kliknąć i wybrać nowy kolor.

Cieniowane kolory rezerwacji (3) - cieniuje kolory (stają się one "zgaszone")

Ostre krawędzie (4) - zmienia wygląd rezerwacji na grafiku z prostokątnego na sześciokątny

Kolor linii (5) - koloruje linie podziału dni na grafiku rezerwacji

Kolor napisów menu (6) - Koloruje opisy grup pokoi, znajdujące się w lewej części grafiku rezerwacji

Liczba osób (7) - pokazuje liczbę osób na wszystkich rezerwacjach, znajdujących się na grafiku rezerwacji
Adres (8) - pokazuje adres osoby rezerwującej na wszystkich rezerwacjach, znajdujących się na grafiku rezerwacji
Uwagi (9) - pokazuje uwagi, które zostały wpisane w oknie rezerwacjiDomyślna grubość obramowania rezerwacji (10) - pozwala określić grubość obramowania rezerwacji pakietowych, internetowych oraz biur podróży. Przyjmuje wartości od 1 do 20.Domyślna kaucja za pokój (11) - pozwala ustawić domyślną kaucję za pokój. Opcja ta ma zastosowanie jedynie w przypadku rezerwacji dokonanych poprzez KWHotel Booking Engine.
W jaki sposób działa opcja kaucji w KWHotel? Jeżeli jakakolwiek kaucja zostanie wprowadzona w oknie rezerwacji > zakładka "Pozostałe" > pole "Kaucja", KWHotel przypomni Ci o tym podczas wymeldowywania gościa.
Dzięki temu nie zapomnisz zwrócić gościowi jego kaucji.

Wyświetlaj wszystkie obiekty na jednym grafiku (12) - łączy wszystkie obiekty na jednym grafiku. Kolejne obiekty pokazywane są jeden pod drugim. Opcja nie powoduje likwidacji podziału na obiekty.

Zmień status na pobyt dzień po rozpoczęciu rezerwacji (13) - automatycznie zmienia status z "Rezerwacja wstępna" na "Pobyt" jeden dzień po rozpoczęciu rezerwacji.

Pokazuj restrykcje (14) - wyświetla restrykcje na grafiku rezerwacji

Twórz nowe rezerwacje domyślnie zawsze na zasobach (15) - zaznaczenie tej opcji powoduje, iż każda nowo utworzona w programie rezerwacja będzie rezerwacją na zasób.
Stanie się tak nawet w sytuacji, gdy w oknie dodawania rezerwacji zaznaczony będzie pokój. Aby wyłączyć zasób w danej rezerwacji, należy ją edytować, wybrać pokój i ponownie zapisać.

Wyświetl ilość czystych łóżek (16) - pokazuje liczbę czystych łóżek. Ilość podawana jest ponad statusem czystości pokoju.
Dwukrotne kliknięcie na statusie czystości pozwala wskazać ilość przygotowanych łóżek. Po włączeniu tej opcji, należy ponownie uruchomić program.Pokazuj ceny w postaci ułamkowej (17) - pokazuje ceny ułamkowo na grafiku

Pokazuj źródło rezerwacji na grafiku (18) - pokazuje źródło rezerwacji na pasku rezerwacji.43 z 81 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software