INFO 06. Wydruk Grafiku Rezerwacji
W celu wydruku grafiku rezerwacji, należy ustawić dokładny widok wydruku za pomocą pasków „Liczba dni” oraz „Wysokość” w lewym dolnym rogu okna głównego. Program wydrukuje grafik widoczny na ekranie, po kliknięciu na klawisz z ikoną drukarki.
12 z 13 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Website Chat Software