INFO 03. Booking.com - zasada działania synchronizacji
Synchronizacja z portalem Booking.com działa na zasadzie dwukierunkowej.
Oznacza to, że rezerwacje z portalu pobierane są z KWHotel, zaś program przesyła do Booking.com ceny, dostępności oraz restrykcje.

Po włączeniu synchronizacji, możliwość konfiguracji cen zostaje zablokowana w Booking.com - należy ją wykonywać w module planów cenowych KWHotel. 
Wyjątek stanowią oferty promocyjne, które nadal można konfigurować w Booking.com.

Prezentację, poświęconą modułowi synchronizacji z OTA, znajdziesz tutaj.
90 z 203 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software