04. Tworzenie bazy łóżek hostelowych
Każda jednostka noclegowa w programie KWHotel traktowana jest jako pokój. Nie utrudnia to jednak wprowadzenia konfiguracji hostelowej.

Wystarczy przyjąć następujące założenia:
- Typ pokoju traktujemy jako pokój o danym standardzie (np. dwuosobowy)
- Pokój traktujemy jako pojedyncze łóżko

Poniżej znajdziesz instrukcję krok po kroku, w jaki sposób wykorzystać powyższą logikę.***** Tworzenie grup łóżek hostelowych *****

Krok 1. Przejdź do modułu Pokoje > Typ pokoi.
Krok 2. Naciśnij przycisk "Dodaj".Krok 3. Wprowadź nazwę grupy, np. Łóżko w pokoju dwuosobowym.
Krok 4. Wybierz typ pokoju "Bed in dormitory".
Krok 5. Wprowadź jedno łóżko pojedyncze.
Krok 6. Uzupełnij ceny. Omówienie każdego z pól znajdziesz poniżej.
Prowadzenie bardziej zaawansowanej polityki cenowej umożliwia moduł planów cenowych. Jego instrukcję znajdziesz tutaj.

Cena bazowa - pole to należy zignorować w przypadku ustalania ceny za łóżko.
Liczba osób uwzględnionych w cenie bazowej - oznacza, jaka ilość osób jest już wliczona w cenę bazową.
Jako że cena bazowa nie jest wykorzystywana w tej konfiguracji, wystarczy pozostawić wartość 1.

Cena za osobę dorosłą - pozwala wprowadzić cenę za łóżko za osobę dorosłą.

Cena za dziecko 1 - pozwala wprowadzić cenę za osobę z pierwszej kategorii wiekowej.
Cena za dziecko 2 - pozwala wprowadzić cenę za osobę z drugiej kategorii wiekowej.
Cena za dziecko 3 - pozwala wprowadzić cenę za osobę z trzeciej kategorii wiekowej

UWAGA! Nazwy kategorii wiekowych możesz ustalić w menu Narzędzia > Konfiguracja > Pozostałe.

W tym momencie Twoja podstawowa konfiguracja grupy łóżek jest już zakończona. Możesz zapisać zmiany (7).
Pozostałe zakładki zostały omówione tutaj.***** Tworzenie pojedynczego łóżka *****

Aby dodać łóżko do utworzonej przed chwilą grupy łóżek:

Krok 1. Przejdź do modułu Pokoje > Pokoje.
Krok 2. Naciśnij przycisk "Dodaj".
Krok 3. Wprowadź numer łóżka w pokoju.

Przykład:
01-1 pierwsze łóżko w pokoju nr 1
01-2 drugie łóżko w pokoju nr 1
01-3 trzecie łóżko w pokoju nr 1
01-4 czwarte łóżko w pokoju nr 1
02-1 pierwsze łóżko w pokoju nr 2
02-2 drugie łóżko w pokoju nr 2

Należy więc utworzyć wszystkie łóżka w danej grupie pokoi. Numeracja uwzględnia zarówno łóżko, jak i pokój, w którym się ono znajduje.

Krok 4. Wybierz wcześniej utworzoną grupę łóżek (pokoi).
Krok 5. Uzupełnij opis łóżka, jeżeli chcesz zawrzeć dodatkowe informacje dla recepcjonisty.

W tym momencie konfiguracja Twojego pojedynczego łóżka została zakończona. Możesz zapisać zmiany (6).


37 z 75 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software