09.4. Pozostałe (urządzenia zewnętrzne 1)


Skaner dokumentów tożsamości firmy ARH-OCR Combo Scan (1)
zaznaczenie tej opcji pozwala włączyć synchronizację ze skanerem dowodów osobistych. Moduł dodatkowo płatny.

Moduł SPA (2) -
zaznaczenie tej opcji pozwala włączyć moduł KWSpa, służącego do zarządzania zabiegami Wellness&SPA.
Moduł dodatkowo płatny, wymaga uprzedniej aktywacji poprzez wpisanie hasła.

Renting Lock (3) -
pozwala włączyć synchronizację z zamkami RentingLock.
Moduł dodatkowo płatny.

Gold Lock (4) - pozwala włączyć synchronizację z systemem Gold Lock.
Moduł dodatkowo płatny.

Włącz (5) - pozwala aktywować synchronizację z zamkami BTLock.
Moduł dodatkowo płatny.


42 z 71 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software