02. Dodawanie klienta do bazy danych (0.47)
Okno klienta składa się z następujących pozycji:

Podstawowe dane (1):

- Status klienta (osoba prywatna czy firma)

UWAGA! Jeżeli chcesz przypisać firmę do osoby prywatnej, naciśnij zielony plus. W nowo otwartym oknie uzupełnij dane firmy i naciśnij przycisk "Zapisz".
Dane firmy zostaną przypisane do klienta (w polu "Firma" pojawi się jej wyszarzona nazwa).
Na grafiku rezerwacji taki klient będzie prezentowany zarówno imieniem i nazwiskiem, jak i nazwą firmy.

- Imię i nazwisko
- Firma
- Pesel
- Adres
- Telefon
- Email
- Nr dowodu
- Narodowość
- Płeć
- Data urodzenia
- Uwagi

Dodatkowo, zakładka "Firma" posiada także następujące pola:
- NIP

UWAGA! Domyślne ustawienie programu KWHotel sprawia, że wpisanie NIPu klienta powoduje wyszukanie go w bazach danych Unii Europejskiej.
Jeżeli NIP zostanie odnaleziony w bazie unijnej, zostanie oznaczony na zielono i umożliwi pobranie zawartych tam danych firmy.
Kolor czerwony oznacza, że klient nie został odnotowany w bazach unijnych.

Możesz wyłączyć automatyczne wyszukiwanie klienta w bazie Unii Europejskiej, przechodząc do menu Narzędzia > Konfiguracja > Pozostałe i odznaczając
opcję "Nie sprawdzaj VAT UE".

- Regon
- Inne

Wyszukiwanie (2)

Prezentuje wyniki wyszukiwania danego klienta. Aby rozpocząć proces wyszukiwania, wprowadź co najmniej cztery znaki w jedno z następujących pól:
- Imię i nazwisko
- Pesel
- Adres
- Telefon
- Email
- Firma
- NIP

UWAGA! Jeżeli wyszukiwane przez Ciebie imię jest krótsze niż 4 znaki, możesz posłużyć się klawiszem Spacji (np. "[spacja]Jan"). Opcja ta działa dla wszystkich pól.

Gdy system zaprezentuje wyniki wyszukiwania, zaznacz interesującego Cię klienta. Gdy to uczynisz, zobaczysz także jego historię rezerwacji (3).
Jeżeli chcesz edytować taką rezerwację, zaznacz ją na liście i naciśnij przycisk "Edytuj zaznaczoną rezerwację").***** Pozostałe funkcje *****

W dolnej części okna edycji klienta znajdziesz następujące opcje:

Szukaj we wszystkich hotelach - funkcja domyślnie zaznaczona. Jeżeli ją wyłączysz, KWHotel ograniczy wyszukiwanie tylko do aktualnie wybranego przez Ciebie obiektu.

Dziecko / Stały klient / Niechciany klient - umożliwia zaznaczenie dodatkowych statusów dla danego klienta.
Wybranie opcji "Stały klient" oznaczane będzie zielonym kolorem w oknie rezerwacji. "Niechciany klient" oznaczany będzie kolorem czerwonym.

Zniżka (%) - pozwala wprowadzić dla klienta tymczasową zniżkę procentową.
W tym celu wystarczy uzupełnić wartość rabatu, wybrać termin jego obowiązywania i zapisać zmiany.
Wprowadzony w ten sposób rabat będzie automatycznie uzupełniany w oknie rezerwacji.

Wyczyść - Nowy - powoduje usunięcie wszystkich uzupełnionych informacji.

Usuń duplikat klienta - Powoduje usunięcie aktualnie wyświetlanego profilu klienta. Należy podać ID klienta, który ma zastąpić aktualnie usuwanego klienta.
ID danego klienta znajdziesz w lewym górnym rogu okna edycji.46 z 83 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software