04. Własne pola w rezerwacjach
Tworzenie własnych pól pozwala na umieszczenie w programie informacji, które nie są domyślnie dostępne po jego zainstalowaniu.
Przykładowo możemy dopisać w oknie rezerwacji informację o tym, czy gość życzy sobie odbiór z lotniska.

Dodawanie własnych pól w oknie rezerwacji

Krok 1. Otwórz dowolną rezerwację na grafiku lub dodaj nową.Krok 2. Przejdź do zakładki "Własne".
Krok 3. Naciśnij przycisk "Dodaj".Krok 4. W polu "Nazwa" wprowadź nazwę zmiennej.
Krok 5. Jeżeli chcesz, aby program zawsze uzupełniał domyślną wartość dla tej zmiennej, wprowadź ją w polu "Domyślny".
Krok 6. Wprowadź maksymalną ilość znaków, którą można wpisać dla tej zmiennej.
Krok 7. Wybierz typ zmiennej. Poniżej znajdziesz ich omówienie:

Pole tekstowe - pozwala wpisać dowolny tekst
Liczba - pozwala wpisać jedynie wartość liczbową
Prawda / Fałsz - pozwala wybrać wartość "Prawda" lub "Fałsz"
Własny wybór - pozwala stworzyć kilka opcji do wyboru
Data - pozwala wybrać datę (godzina może zostać dopisana ręcznie)

Krok 8. Jeżeli chcesz, aby uzupełnienie danej zmiennej było wymagane do zapisania rezerwacji, zaznacz opcję "Wymagane pole".
Krok 9. Zapisz zmiany, aby dodać zmienną. Od tej pory będzie ona dostępna dla każdej rezerwacji. Znajdziesz ją zawsze w zakładce "Własne".Przykładowe zastosowania:

Przypadek 1: Chcemy utworzyć pole tekstowe "Zwierzęta", w którym będziemy zapisywać, jakie zwierzę przebywa w danym pokoju.
W takiej sytuacji tworzymy zmienną "Zwierzęta" o typie "Pole tekstowe".Przypadek 2: Chcemy utworzyć zmienną "Odbiór z lotniska", gdzie będziemy wprowadzać datę, o której mamy odebrać klienta z lotniska.
Tworzymy więc zmienną "Odbiór z lotniska" i nadajemy jej typ "Data".

UWAGA! Domyślnie program pozwala wybrać jedynie datę (bez godziny). Możesz ją jednak dopisać ręcznie.Pola własne w raportach:

Raport, który pozwala uwzględnić pola własne, utworzone w oknie rezerwacji, to "Szczegóły rezerwacji" (1). Aby dodać zmienną, wystarczy przejść do zakładki "Ustawienia raportu" (2) i zaznaczyć ją na liście.
Przykładowo, możemy wykorzystać ten raport do utworzenia listy gości, których należy odebrać z lotniska (3).


43 z 87 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software