01. Zarządzanie bazą klientów w programie KWHotel (0.47)
Począwszy od wersji 0.47, moduł "Baza klientów" został przeniesiony do menu Narzędzia > Baza klientów.

W domyślnej konfiguracji, moduł prezentuje listę ostatnich 20. klientów dodanych do bazy danych programu.
Limit ten możesz zmienić, korzystając z opcji zlokalizowanej u samego dołu ekranu (1).

Program umożliwia także wyświetlanie klientów, którzy jako ostatni zostali przypisani do jakichkolwiek rezerwacji.
W tym celu wystarczy aktywować opcję "Sortuj po ostatnich rezerwacjach" (2).Moduł umożliwia wyszukiwanie klientów po ich nazwisku i adresie.


Opcje, zawarte w module Baza klientów, pozwalają na następujące działania:

"Eksport do pliku .csv (Excel)" - umożliwia wyeksportowanie aktualnie wyświetlanych klientów do pliku .CSV.
Skorzystanie z opcji powoduje otwarcie nowego okna. W nim możemy zaznaczyć, jakie kolumny chcemy wyeksportować.
Na koniec naciskamy przycisk "Eksportuj".

UWAGA! U samego dołu okna znajdziemy trzy rodzaje szablonów:
- Domyślny (żadna kolumna nie jest wybrana do eksportu)
- Google (automatyczne uwzględnia kolumny akceptowane przez kalendarz Google)
- Własny (pozwala stworzyć własny szablon i zapisać go przyciskiem "Zapisz własny")"Importuj z pliku .csv (Excel)" - umożliwia zaimportowanie listy klientów z odpowiednio przygotowanego pliku .CSV.
Skorzystanie z opcji powoduje otwarcie nowego okna. W pierwszej kolejności należy wczytać plik, zawierający interesującą Cię bazę klientów.

W tym celu wybierz kodowanie pliku, który zamierzasz zaimportować (1). Następnie kliknij niebieską ikonę folderu (2) i wybierz interesujący Cię plik. 
Gdy zostanie on wczytany, zaznacz które pole w programie KWHotel odpowiada danemu polu w importowanym pliku (3).
W miarę dodawania kolejnych mapowań, program będzie pokazywać podgląd importowanych danych (4).

Kiedy zakończysz proces mapowania, naciśnij przycisk "Zapisz" (5). Klienci zostaną zapisani w programie KWHotel.

UWAGA! Jeżeli w importowanym pliku wszystkie kolumny zostaną nazwane w taki sam sposób jak pola, które możesz przypisać w programie KWHotel,
wystarczy skorzystać z przycisku "Auto" (A) - system samodzielnie powiąże pola ze sobą."Dodaj klienta* - pozwala dodać nowego klienta do bazy danych. Funkcja zostanie szerzej omówiona w kolejnym podrozdziale.
"Edytuj klienta" - pozwala edytować istniejącego klienta.
"Usuń klienta" - pozwala usunąć klienta z bazy. Jeżeli usuniesz klienta przypisanego do jakiejkolwiek rezerwacji, program ukryje klienta w bazie danych. Jego dane będą jednak
nadal widoczne w oknie rezerwacji.


37 z 77 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software