04. Omówienie funkcji Fast Report
Poniżej znajdziesz omówienie podstawowych funkcji, dostępnych w programie Fast Report.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się, z jakich parametrów możesz skorzystać lub jak wykonać podstawowe czynności:

- Aby dowiedzieć się więcej o automatycznych parametrach, wspieranych przez KWHotel,kliknij tutaj.
- Aby poznać podstawowe operacje na module Fast Report (dodawanie tekstu, czy zdjęć),kliknij tutaj.


Po otwarciu programu Fast Report, w centrum ekranu zobaczysz formatkę, którą właśnie wczytałeś.Po lewej stronie znajduje się przybornik, w którym znajdziesz między innymi:

Select: pozwala zaznaczać i przemieszczać elementy, znajdujące się w formatce. Dwukrotne kliknięcie na elemencie spowoduje otwarcie okna jego edycji. Możesz tam zmodyfikować wyświetlaną treść lub wprowadzić parametr automatycznie pobierający dane z programu KWHotel.

Text: pozwala na dodanie okna tekstowego, w którym możesz wprowadzić dowolną treść lub skorzystać z parametrów. Wystarczy przytrzymać lewy przycisk myszy i nakreślić żądany rozmiar pola. Następnie puszczamy przycisk i dwukrotnie klikamy na utworzone pole.

Picture: pozwala na dodanie dowolnego obrazka (na przykład logo obiektu). Zasada działania jest podobna, jak w przypadku funkcji "Text". Po otwarciu okna typu "Picture" możesz wybrać, w jaki sposób chcesz załadować zdjęcie. Zakładka "Picture" pozwala wkleić zdjęcie bezpośrednio do formatki (spowoduje to powiększenie wagi formatki, dlatego też należy uważnie dobierać zdjęcia). Z kolei zakładka "Hyperlink" pozwala wykorzystać hiperłącze, które będzie wyświetlane na formatce (opcja ta pozwala znacząco zmniejszyć wagę formatki).

Shapes: pozwala na umieszczanie kształtów na formatce. Wystarczy wybrać kształt z listy, a następnie nakreślić go na formatce.

Table: pozwala na umieszczenie tabeli na formatce. Wystarczy kliknąć w żądanym miejscu, aby stworzyć tabelę.

Checkbox: pozwala na umieszczenie checkboxa, potwierdzającego dany wybór.

Rich text: pozwala na umieszczenie pola tekstowego, które może następnie być edytowane w bardziej rozbudowany sposób. Dwukrotne kliknięcie na tak utworzone pole, otwiera okno zaawansowanej edycji. Tam możemy m.in wybrać czcionkę, czy justowanie tekstu.

Map: pozwala umieścić mapę na formatce. Po dwukrotnym kliknięciu zostanie otwarte okno, w którym można wskazać plik mapy.

HTML: pozwala umieścić tekst w formacie HTML. Po dwukrotnym kliknięciu zostanie otwarte okno, w którym można wprowadzić kod HTML.U góry ekranu znajdziemy kolejne opcje, odpowiedzialne za zapisywanie formatki, czy wybieranie kolorów czcionek i tła. Poniżej znajdziesz omówienie części z opcji:

Open report: pozwala na wczytanie innej formatki w formacie .FRX.

Save report: pozwala na zapisanie bieżących zmian, w formie nowego pliku. Domyślnie zostanie otwarte okno dokumentów programu KWHotel. Możesz tam podmienić właśnie edytowany plik lub zapisać go jako nowy.

Preview: generuje formatkę, dzięki czemu możesz zobaczyć, czy dane pobierane są poprawnie z programu KWHotel oraz czy wygląd formatki jest dla Ciebie zadowalający. Parametry programu KWHotel zamieniają się tutaj w przykładowe wartości, aby ułatwić Ci weryfikację.

Page Setup: pozwala na skonfigurowanie parametrów strony, takich jak marginesy, czy orientacja wydruku.

Undo: pozwala cofnąć ostatnią wprowadzoną zmianę.

Linie: po zaznaczeniu tekstu i wybraniu jednej z linii, Fast Report umieści ją obok tekstu (zgodnie ze wskazanym wzorem).

Border properties: pozwala zdefiniować własny rodzaj linii, która będzie umieszczana obok tekstu.

Fill color: po zaznaczeniu tekstu i naciśnięciu tego przycisku, pole zostanie pokolorowane na wybrany przez Ciebie kolor.

Fill style: pozwala na bardziej zaawansowaną konfigurację narzędzia "Fill color".

Border color: pozwala wybrać kolor linii, która będzie umieszczana obok tekstu.

Border width: pozwala wybrać grubość linii, która będzie umieszczana obok tekstu.

Font name: pozwala wybrać czcionkę

Font size: pozwala wybrać rozmiar czcionki

Align (Left, Center, Right): pozwala wyjustować tekst do konkretnego miejsca

Text color: pozwala wybrać kolor czcionkiPo prawej stronie znajdziesz obszerną listę właściwości, które możesz nadać każdemu elementowi, znajdującemu się na formatce. Wystarczy zaznaczyć na przykład pole tekstowe i rozpocząć wprowadzanie właściwości.

Poniżej znajdziesz omówienie kilku ze znajdujących się tam opcji:

CanBreak (True / False) - pozwala przerzucić część tekstu na kolejną stronę (w przypadku parametru "True"). Jeżeli opcja ustawiona jest na "False", przerzuci ona całość na kolejną stronę i zostawi dużo pola na pierwszej stronie.

CanGrow (True / False): pozwala określić, czy dane pole tekstowe może się poszerzać. Warto skorzystać z tej opcji, jeżeli niektóre informacje pobierane z KWHotel mogą być bardzo obszerne, w zależności od rezerwacji.

CanShrink (True / False): opcja działająca odwrotnie do opcji CanGrow. Pozwala na automatycznie pomniejszanie się pola tekstowego, jeżeli pewna jego część nie jest wypełniona.

Duplicates (Hide / Merge): chowa duplikaty lub łączy je ze sobą (przykładowo gdy w danym polu powtarzają się nazwy posiłków).

Font: pozwala wybrać rodzaj czcionki oraz jej rozmiar.

WordWrap: pozwala włączyć funkcję zawijania tekstu.Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na dowolnym polu, spowoduje otwarcie menu kontekstowego. W nim znajdziesz część z omówionych wcześniej opcji, a także:

Hyperlink: pozwala umieścić hiperłącze w danym polu.

Format - pozwala wybrać walutę do kwot lub też ilość miejsc po przecinku w liczbach. Domyślnie wykorzystywane są ustawienia regionalne systemu Windows, jednak poprzez odznaczenie opcji "Use locale settings" możesz nadać własne parametry. Jeżeli w danym polu znajduje się kilka parametrów, możesz definiować ustawienia każdego z nich osobno, poprzez wybranie parametru w prawym górnym rogu ekranu.

Bring to Front: pozwala wysunąć dane pole do przodu. Działa to podobnie do warstw w programach graficznych. Warto korzystać z tej opcji podczas edycji karty meldunkowej. Jeżeli nie możesz edytować pola tekstowego, gdyż jest zasłaniane przez kształt lub obrazek, możesz wysunąć go do przodu i edytować.

Send to Back: pozwala wycofać dane pole do tyłu. Odwrotność działania funkcji "Bring to Front".UWAGA! Powyżej omówiona funkcjonalność to zaledwie część możliwości oferowanych przez program Fast Report.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, w Internecie znajdziesz ogromną ilość poradników w formie video oraz .PDF.


Instrukcję parametrów, obsługiwanych dla formatek w ramach programu KWHotel,
Instrukcję wykonywania podstawowych działań w programie Fast Report, znajdziesz tutaj.

91 z 186 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software