INFO 09. Zmiana stawki VAT na korekcie faktury
W celu wprowadzenia poprawnej stawki VAT na korekcie faktury należy: 
1. Wyzerować pozycję, dla której została podana błędna stawka VAT (w ilości należy wpisać 0). 
2. Poniżej jeszcze raz wpisać pozycję, którą ma zostać poprawiona. Pojawi się ona z odblokowanym polem VAT. 
3. Wprowadzić prawidłowe wartości i zapisać korektę.
80 z 153 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software