Jakie są zalety i wady bazy internetowej i lokalnej?
Serwer internetowy
+ Możliwość sprawnego łączenia się z bazą danych z dowolnego komputera. 
+ Automatyczne wykonywanie kopii zapasowej bazy danych (realizowane przez hostingodawcę). 
– Do pracy wymagane jest połączenie z Internetem (bez dostępu do Internetu, a tym samym do bazy danych - program nie działa). 

Serwer lokalny 
+ Połączenie z Internetem nie jest konieczne - chyba, że program synchronizuje się z zewnętrznymi systemami, np. systemami typu channel manager.  
+ Szybsze działanie desktopowego programu KWHotel. 
– Wolniejsza praca komputerów znajdujących się poza siecią lokalną.
– Utrudnione i bardzo wolne działanie modułów webowych (KWHotel Web, KWHotel Mobile i KWHotel Booking Engine). 
– Wymagany stały adres IP, aby możliwe było korzystanie z modułów webowych (KWHotel Web, KWHotel Mobile i KWHotel Booking Engine). 
– Komputer-serwer z zainstalowaną bazą danych, musi być uruchomiony, aby inne komputery mogły pracować w programie KWHotel. 
– Niezbędne jest "ręczne" wykonywanie zapasowej kopii bezpieczeństwa bazy danych.
– Instalacja i konfiguracja serwera lokalnego, w tym zaawansowana konfiguracja routera (umożliwiająca łączenie się komputerów spoza sieci z bazą w obiekcie), znajduje się po stronie właściciela. 
79 z 146 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software