01. Konfiguracja podglądu i systemu prowizji dla właścicieli apartamentów

Niniejszy artykuł jest częścią poprzedniej Bazy Wiedzy KWHotel. Aby przejść do aktualnej Bazy Wiedzy 2.0, KLIKNIJ TUTAJ

Program KWHotel Pro pozwala na udostępnienie właścicielom apartamentów specjalnego panelu webowego.
W nim mają oni podgląd do obłożenia swoich apartamentów, wraz z rozliczeniem prowizji.
Moduł webowy dla właścicieli apartamentów jest opcją dodatkowo płatną
.
Niniejsza instrukcja zawiera wszystkie informacje, niezbędne do uruchomienia podglądu oraz systemu prowizji dla właścicieli apartamentów.


***** CZĘŚĆ 1. PRZYGOTOWANIE KONT WŁAŚCICIELI APARTAMENTÓW *****

Każdy właściciel apartamentów musi otrzymać osobne konto w programie KWHotel Pro.
Poniżej znajdziesz instrukcję, jak tego dokonać.

Krok 1. Przejdź do menu Narzędzia --> Konfiguracja --> Użytkownicy.
Krok 2. Naciśnij przycisk "Dodaj".Krok 3. Wprowadź imię i nazwisko właściciela apartamentu.
Krok 4. Wprowadź login właściciela apartamentu. Będzie on wykorzystywany przez niego do zalogowania się w panelu webowym.
Krok 5. Uzupełnij adres email, jeżeli planujesz wysyłać automatyczną korespondencję do właściciela.
Krok 6. Dwukrotnie wprowadź hasło dla właściciela apartamentu. Będzie ono wykorzystywane przez niego do zalogowania się w panelu webowym.
Krok 7. Z listy wybierz poziom uprawnień "Portal".
Krok 8. Pora przypisać apartamenty do tego właściciela. Naciśnij przycisk "Pokoje widoczne dla użytkownika".Krok 9. Z listy wybierz apartamenty, które należą do danego właściciela.
Krok 10. Naciśnij przycisk "Zapisz".Krok 11. Pora skonfigurować sposób obliczania prowizji dla danego właściciela. Przejdź do zakładki "Ustawienia właściciela".
Krok 12. W polu "Metoda rozliczenia" wybierz jeden z poniższych sposobów rozliczenia:

"Użytkownik nie jest właścicielem": wyłącza wszystkie możliwości naliczania prowizji dla danego użytkownika. Osoba ta nie będzie w ogóle brana pod uwagę podczas obliczania prowizji w panelu webowym. Warto skorzystać z tej funkcji, gdy przykładowo chcesz przyznać dostęp webowy do tego apartamentu także ekipie sprzątającej.

UWAGA! Powyższa opcja nie powoduje wyłączenia wyświetlania prowizji przypisanych dla właściciela tego apartamentu.

A) "Prowizja od ceny netto": bierze pod uwagę kwotę za nocleg minus podatek VAT.
B) "Prowizja od ceny brutto": bierze pod uwagę kwotę za nocleg, włączając w to podatek VAT.

Krok 13. Wprowadź procentową wartość prowizji dla właściciela apartamentu
Krok 14. Wprowadź procentową stawkę VAT, na podstawie której obliczana jest końcowa kwota netto lub brutto dla właściciela (domyślnie 23%).
Krok 15. W polu "Kolejność obliczania prowizji" wybierz jeden z poniższych wariantów:

1) "Od ceny całkowitej za rezerwację"
2) "Po odjęciu prowizji za źródło, śniadania i dodatkowe opłaty wzór 1".
3) "Po odjęciu prowizji za źródło, śniadania i dodatkowe opłaty wzór 2"

UWAGA! Do obliczeń będzie także brana pod uwagę stawka VAT za noclegi (domyślnie 8%).

* PONIŻEJ ZNAJDZIESZ DOKŁADNE WZORY OBLICZEŃ KWOTY,
OD KTÓREJ BĘDZIE NALICZANA PROWIZJA POŚREDNIKA (KWOTA DO OBLICZEŃ PROWIZJI POŚREDNIKA). *


(A1, B1) od kwoty netto za nocleg; od ceny całkowitej za nocleg
netto = całkowita cena netto za nocleg

(A2, B1) od kwoty brutto za nocleg; od ceny całkowitej za nocleg
brutto = całkowita cena brutto za nocleg 

(A1, B2) od kwoty netto za nocleg; po odjęciu prowizji za źródło, śniadania i dodatkowe opłaty
netto = całkowita cena netto za nocleg - prowizja źródła - prowizja opłat dodatkowych

(A2, B2) od kwoty brutto za nocleg; po odjęciu prowizji za źródło, śniadania i dodatkowe opłaty
brutto = całkowita cena brutto za nocleg - prowizja źródła - prowizja opłat dodatkowych

(A1, B3) od kwoty netto za nocleg; po odjęciu prowizji za źródło, śniadania i dodatkowe opłaty wzór 2
netto = (całkowita cena brutto za nocleg - prowizja źródła - prowizja opłat dodatkowych) / (1 + VAT noclegów)

* PONIŻEJ ZNAJDZIESZ MOŻLIWE OBLICZENIA KWOTY DLA WŁAŚCICIELA *


Obliczane są na podstawie kwoty z poprzedniego podpunktu (netto lub brutto) oraz prowizji zarządcy.

(A1) od kwoty netto za nocleg

netto właściciela = netto - (netto * prowizja zarządcy)
brutto właściciela = netto * (1 + vat zarządcy)

(A2) od kwoty brutto za rezerwację

brutto właściciela = brutto - (brutto * prowizja zarządcy)
netto właściciela = netto / (1 + vat zarządca)

Poniższy link prezentuje przykładowe rozliczenia prowizji dla każdego z wyżej opisanych wariantów:


Krok 16. Gdy już uzupełnisz całość konfiguracji, naciśnij przycisk "Zapisz".
***** CZĘŚĆ 2. KONFIGURACJA ŹRÓDEŁ REZERWACJI *****

W pierwszej kolejności upewnij się, iż masz przygotowane wszystkie źródła, z których chcesz korzystać.
Możesz to uczynić w menu Narzędzia --> Edytor stałych słownikowych --> Źródła rezerwacji.

W przypadku gdy korzystasz z synchronizacji z channel managerem lub Booking.com / EHoliday, źródła uzupełniane są automatycznie.
Możesz także ręcznie dodać kolejne:

Krok 1. Naciśnij przycisk "Dodaj".
Krok 2. Spowoduje to pojawienie się pustego pola u góry listy. Wprowadź nazwę źródła w kolumnie "Name".
Krok 3. Naciśnij przycisk "Zapisz".

UWAGA! Powyższa instrukcja opisuje jedynie podstawową funkcjonalność dodawania źródeł rezerwacji.***** CZĘŚĆ 3. KONFIGURACJA PROWIZJI ŹRÓDŁA *****

Teraz, gdy źródła rezerwacji są gotowe, możesz skonfigurować osobne prowizje dla każdego źródła oraz apartamentu.
W tym celu przejdź do menu Narzędzia --> Edytor stałych słownikowych --> Prowizja źródła. Następnie:

Krok 1. Naciśnij przycisk "Dodaj".Krok 2. Z pola "Źródło rezerwacji" wybierz źródło rezerwacji, dla którego będzie przypisana prowizja.
Krok 3. Z pola "Grupa pokoi" wybierz grupę apartamentów, dla której będzie przypisana prowizja.
Krok 4. W polu "Prowizja" wprowadź wartość prowizji źródła.
Krok 5. Naciśnij "Zapisz", aby zapisać zmiany.

Powtórz powyższe kroki dla wszystkich prowizji źródła, których potrzebujesz.
***** CZĘŚĆ 4. KONFIGURACJA OPŁAT DODATKOWYCH W PANELU WEBOWYM DLA WŁAŚCICIELI *****

Jeżeli nakładasz właścicielom apartamentów dodatkowe opłaty za sprzątanie lub pobierasz prowizje za śniadanie, możesz je teraz skonfigurować.
W tym celu skorzystaj z poniższej instrukcji:

Krok 1. Zaloguj się w panelu administratora, na stronie https://dev.kwhotel.com/#/login.Krok 2. Przejdź do Konfiguracje > Właściciele apartamentów > Obliczenia.Krok 3. Uzupełnij wartość opłaty stałej, jeżeli chcesz z niej korzystać lub wprowadź "0".
Będzie ona odejmowana od kwoty końcowej, wyliczonej dla właściciela na koniec miesiąca.
Krok 4. Uzupełnij kwotową wartość prowizji za śniadania, jeżeli chcesz z niej korzystać lub wprowadź "0".
Będzie ona odejmowana od kwoty końcowej, wyliczonej dla właściciela na koniec miesiąca.
Krok 5. Zaznacz opcję "Nowa wersja grafiku właścicieli".
Krok 6. Naciśnij przycisk "Zapisz".
***** CZĘŚĆ 5. KONFIGURACJA DANYCH WYŚWIETLANYCH W PANELU WEBOWYM DLA WŁAŚCICIELI *****

UWAGA! Aby przeprowadzić proces konfiguracji części 5., pozostań zalogowany w panelu administratora, na https://dev.kwhotel.com/#/login.

Panel webowy dla właścicieli apartamentów może zostać skonfigurowany pod kątem informacji, które będą wyświetlane właścicielom.
Aby wprowadzić swoje ustawienia, skorzystaj z poniższej instrukcji:

Krok 1. Przejdź do Konfiguracje --> Właściciele apartamentów --> Grafik kolumny.Krok 2. U dołu ekranu ujrzysz dwie kolumny. Po lewej stronie zobaczysz "Wyłączone kolumny"
(nie są wyświetlane właścicielom apartamentów w panelu webowym), zaś po prawej zobaczysz "Włączone kolumny"
(są wyświetlane właścicielom apartamentów w panelu webowym).
Wystarczy zaznaczyć pożądaną wartość w kolumnie po lewej stronie i nacisnąć ikonkę strzałki, aby przenieść ją do kolumn włączonych.

Krok 3. Po zakończonym procesie ustawiania kolumn do włączenia, naciśnij przycisk "Zapisz".
***** CZĘŚĆ 6. WERYFIKACJA POPRAWNOŚCI KONFIGURACJI *****

Aby sprawdzić poprawność dokonanej konfiguracji, na panelu webowym kliknij ikonę "Dostępność pokoi".
W nowo otwartym oknie sprawdź, czy wyświetlane dane są poprawne.

Jeżeli wszystko działa poprawnie, możesz przekazać swoim właścicelom dane do zalogowania się na panelu.

Link do panelu to wciąż https://dev.kwhotel.com/#/login, lecz zamiast panelu administratora, właściciel powienien wybrać zakładkę "Panel klienta".
Tam loguje się danymi konta, które utworzyłeś dla niego w programie KWHotel Pro, w części 1. tej instrukcji.


***** CZĘŚĆ 7. ZATWIERDZENIE ROZLICZEŃ WŁAŚCICIELSKICH NA KONIEC MIESIĄCA *****

Właściciel apartamentu, przebywając w module "Dostępność pokoi", może dostrzec u dołu ekranu informację o tym, czy jego rozliczenie zostało zatwierdzone.

Poniżej znajdziesz instrukcję, w jaki sposób zatwierdzić rozliczenia w programie KWHotel Pro (wersja desktopowa).

Krok 1. Przejdź do modułu "Pokoje".
Krok 2. Edytuj konkretny apartament, dla którego chcesz zatwierdzić rozliczenia właścicielskie
(wystarczy dwukrotnie na nim kliknąć lub zaznaczyć go na liście i nacisnąć przycisk "Edytuj").Krok 3. W oknie edycji apartamentu przejdź do zakładki "Lista napraw".
Krok 4. Wybierz miesiąc, dla którego chcesz zatwierdzić rozliczenia.
Krok 5. Kliknij przycisk "Sprawdzony". Spowoduje to zatwierdzenie rozliczeń za bieżący miesiąc (pojawi się nowa pozycja o nazwie "Checked").
Gratulacje! Potrafisz już w pełni zarządzać prowizjami i dostępnościami dla właścicieli apartamentów!

127 z 205 uznało to za pomocne.   
Powered by LiveZilla Live Chat Software